En riksdagsledamot bör tåla att granskas


SLUTREPLIK. Sverigedemokraten Björn Söder skriver att det är fel av oss att likställa Orbán med Putin och Assad, vilket vi inte gör. Det vi säger är att de har en del gemensamt; alla tre lägger stora resurser på att behålla makten till varje pris och ingen av dem respekterar demokratiska fri- och rättigheter. Det som skiljer dem åt är snarare hur långt de har hunnit i förflyttningen från demokrati till diktatur. 

George Soros-snacket har ett syfte

I Ungern är demokratin så pass hotad att EU har satt ner foten till försvar för rättsstatens principer och hotar med indraget ekonomiskt stöd om Orbán inte ändrar kurs. Enligt V-Dem, vid Göteborgs universitet, har gränsen redan passerats och landet klassas inte längre som en demokrati. Till skillnad från Söder ser vi därför inte Ungern som ett föregångsland. 

Björn Söder, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna.

Foto: SVEN LINDWALL

Vi finner det även lite märkligt att Söder inte förstått hur det resonemang som han och Orbán för, där Soros är roten till allt ont, utgör en del av föreställningen om en judisk konspiration. Trots att Söder påmints om detta åtskilliga gånger, så fortsätter han att sprida och normalisera dessa antisemitiska idéer. Som representant för ett parti med uttalad nolltolerans mot rasism och nazism borde det anses vara ett högt spel. 

Vi finansieras inte av skattemedel

Söder har givetvis rätt att kritisera vad vi gör. Vi undrar dock varför han inte kommer direkt till oss med sin kritik, utan i stället vänder sig till utrikesministern. Att han försöker undvika att svara på våra frågor är tydligt, men då vi värnar det demokratiska samtalet så vill vi gärna ge svar på hans.  

Herr riksdagsman, ni kan vara lugn, vår kampanj finansieras inte av skattemedel. Det finansieras av privatpersoner och företag som uppenbarligen inte delar din bild av vad som är demokratiskt. Tack vare dig är dessa nu många fler. 


Av Anders L Pettersson 

Executive Director, Civil Rights Defenders

John Stauffer 

Legal Director, Civil Rights Defenders 

LÄS MER: Fel att likställa Orbán med Putin och Assadexpressen

Related posts

lämna en kommentar