Den politiska ledningen har tappat kontrollen över Gävleborg


Den senfärdighet och handlingsförlamning som region(s)tyret besitter är anmärkningsvärd. Gävleborgarna borde kunna förvänta sig mer av den högsta politiska ledningen i länet.  Vi ser dock att de anammar många av våra förslag, strax efter att vi presenterat dem går regionledningen ut med att det är på gång. Det är bra – men det duger inte att (s)tyret alltid är tvåa på bollen.

Det tål att upprepas igen att Region Gävleborg var sen att komma igång med den breda testningen av covid-19 och bland de sista att erbjuda antikroppstest.  Vi har sett allt för många exempel på att (s)tyret inte agerar i tid.

Vi väntar fortfarande på att en vaccinationsplan presenteras. Den plan den (s)tyrande majoriteten påstår sig ha är i själva verket lösa tankar som inte finns nedtecknade. Det finns en risk att denna otydlighet riskerar att leda till att vaccinationerna försenas, därför kommer vi fortsätta att pressa på för att en vaccinationsplan ska upprättas i Region Gävleborg.

Vad gäller framdörrarna på bussarna i länet krävde vi redan i våras att dessa skulle öppnas. Det påstås att man jobbar med frågan men ingenting händer. Nu ser vi hur framdörrarna öppnas i andra län och att Region Gävleborg återigen är tvåa på bollen.

Under de nio månader som gått har man heller inte lyckats hitta godtagbara verktyg för att genomföra regionfullmäktigen på ett sätt som både är smittsäkert och uppfyller lagens krav.

Vi moderater kommer att fortsätta att jobba för att Gävleborg ska klara sig så lindrigt som möjligt ur krisen och vi kommer fortsätta att ta ansvar. När inte region(s)tyret gör sitt jobb och gör vi det åt dem. Det blir allt tydligare att den politiska ledningen har tappat kontrollen över Gävleborg.

Patrik Stenvard (M), regionråd i opposition

Alexander Hägg (M), regionråd i oppositionarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar