Nu är det dags att sätta stopp för fler vindkraftverk


Läser med förskräckelse om den planerade vindkraftparken utanför Åshammar-Lumsheden. 40 enorma vindkraftverk som var och en kommer att kräva enorma ingrepp i naturen. Miljontals kubik av jord och berg kommer att sprängas, grävas och schaktas bort för att sedan ersättas med lika stora mängder bergkross och cement.

Miltals med väg kommer att behöva brytas fram genom naturen utan hänsyn till djur och skogsmark. Sedan tillkommer högspänningsledningar som ska dras fram till Tuna för att kopplas på elnätet. Även för dessa måste hektar efter hektar av skog avverkas och förstöras för all evighet.

Nu är det dags att (S)andvikens styre sätter ner foten och stoppar dessa etableringar. De kommer inte att skapa ett enda anställningstillfälle i kommunen, inga skattepengar kommer genereras då allt kommer försvinna till de norska ägarna. Kraftverken produceras utomlands och monteras sedan av utländska specialister. Eventuellt kommer någon lokal åkare att få lite entreprenadjobb, men med tanke på tillgången på sådan så kommer de flesta att komma från andra delar av Sverige och sedan försvinna så fort jobbet är klart.

Vad blir då kvar för oss Sandvikenbor? Jo, ett söndergrävt landskap, miljontals ton bergkross, cement och stål som ingen har någon plan för hur det ska tas reda på. Samt en natur som inte längre tillhör oss människor, djuren och växterna. Den kommer för evigt att tillhöra cementen, stålet och de utländska investerare som sitter på tryggt avstånd i Norge.

Tobias Andersson, Sandvikenboarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar