Det blir väl inte mindre utsläpp om AP-fonderna ratar vissa aktiebolag


En fundering när det gäller AP-fondernas innehav av aktier i bolag som är inom olje- och kolbranschen. Hörde Per Bolund som nyligen sa att om inte styrelsen sköter sig och inte gör sig av med dem, så kommer styrelsen bytas ut.

Min fundering är om en fond har aktier och det inte är rätt ätt enligt politiken. Vill säga på en gång att jag inte är någon extrem klimatförnekare. Men nog verkar det lite konstigt att om nu inte fonderna får ha aktier i dessa bolag, så ska de avyttra dessa.

Då kommer frågan: Blir det mindre utsläpp om ett annat bolag köper detta innehav? Jag förstår mycket väl att man inter ställer upp när det är nyemission, men nu gäller det innehav man redan har.

Sedan är det ett annat problem med dessa AP-fonder och det är ju våra pensioner, som de flesta vill ha och då är det ju bra med avkastning, annars blir det ingen pension.

stigandersarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar