Processen med Synsametableringen har varit transparent och öppen


Replik till Liz Zachariasson (SD): “Allvarligt att S drivit Synsamaffären under delvis falska premisser”

När förvaltningen lade fram ett förslag att köpa en fastighet för näringslivets framtida behov (en fastighet som hade plats för flera etableringar) och informerade om att man hade en dialog med Synsam, där Synsams behov och krav presenterades, för Tillväxtutskottet 2020-09-07 (Jonny Lindblom (SD) justerade protokollet) var det ett enigt Tillväxtutskott som uppdrog åt förvaltningen att fortsätta förhandlingarna för att nå en överenskommelse.

LÄS VÅRA ARTIKLAR OM SYNSAMS ETABLERING I OCKELBO HÄR

Att kommunen skulle bygga en industrilokal, där Synsam själva skulle bekosta samtliga hyresgästanpassningar under fastställd hyrestid, till en marknadsmässig hyra, var grunden för det beslut som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattade. Endast Moderaterna reserverade sig mot beslutet.

Självklart är det positivt med så många arbetstillfällen i en region som har en av Sveriges högsta arbetslöshetssiffror – men i kommunens kalkyler togs ingen hänsyn till eventuellt ökande skatteintäkter, utan kravet var att hyresintäkterna skulle bekosta investeringen inom den avskrivningstid som förvaltningen räknade på.

Ett förslag till avsiktsförklaring ”Letter of Intet” togs fram med förslag på hyrestid och en så kallad trappstegshyra under de första tre åren, det vill säga under uppbyggnadsskedet av fabriken, då Synsam själva planerade att investera 250 miljoner kronor. Den ”hyresrabatten” skulle finansieras under den fortsatta hyresperioden. Avsiktsförklaringen (som inte är juridiskt bindande) skrevs dock inte under förrän efter KS och KF:s beslut.

Socialdemokraterna har varken fört medborgarna i Ockelbo bakom ljuset, eller ensamma drivit frågan om Synsams etablering i kommunen.

Oppositionspolitiker har på sammanträden och i media efterlyst avtal mellan kommunen och Synsam, men några sådana har aldrig funnits, utan hela processen med den här etableringen har varit fullständigt transparent och öppen!

Om det nu behövs ett nytt politiskt styre så vill jag avslutningsvis passa på att hälsa den då nya politiska ledningen i Ockelbo kommun, Liz Zachariasson (SD), Joel Strömner (SD), Jonny Lindblom (SD), Patrik Herou (SD), Bo Stenbeck (M), Stig Mörtman (M, eller L eller SVG eller…), Linus Gunnarsson (M), Alexander Olers (M) och Dan Brodin (KD), all lycka inför nästa mandatperiod!

God Jul och Gott Nytt År

önskar

Magnus Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförandearbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar