Dikt: Stjärnor försvinner i dimma


Midvinternattens köld är väck

Stjärnor försvinner i dimma

Dagsljuset drunknar i en säck

liksom i midnattstimma

Månen vandrar sin tysta ban

men syns inte längre ifrån stan

Snön finns inte på taken

Är koldioxiden haken?

Tomten.2arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar