De inblandade i vadslagningen på Försäkringskassan har tagits ur tjänst


Efter tidningens uppmärksammade avslöjande i början av veckan om att en grupp anställda på Försäkringskassans kontor i Gävle har arrangerat vadslagning om det inrapporterade antalet döda i covid-19 har nu de fem som bekräftats vara inblandade tagits ur tjänst. Inklusive den enhetschef som först deltog i vadslagningen innan hon själv stoppade det hela och slog larm.

– I början av nästa vecka kommer vi att titta på vilka uppgifter de kan ha utan att ha kundkontakter, säger Eva Alner Liljedahl.

Enhetschefen har fråntagits sin chefsroll.

– När förtroendet att vara chef är förbrukat tittar vi på vilka arbetsuppgifter den personen kan ha, säger Eva Alner Liljedahl.

– Sen får vi se om det blir några disciplinära åtgärder. Det ligger inte i min hand, säger hon.

Utöver sina nya arbetsuppgifter kommer de fem att få ägna sig åt internutbildning.

– De får jobba med kunskap och kompetens kring den statliga värdegrunden och vår etiska kod, säger Eva Alner Liljedahl.

Kan det bli fråga om avsked?

– Jag kan inte kommentera det över huvud taget.

När togs personerna ur tjänst?

– Jag meddelade dem på torsdagen.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar