Rasismen inom svensk fotboll ökar menar Cecilia Safaee, grundare av Futebol dá força


”Vi kan ju inte bryta en match varje gång det händer någonting rasistiskt för då skulle vi inte hinna spela en enda match”.

Cecilia Safaee, 29, har grundat organisationen Futebol dá força som arbetar med att stärka tjejer genom fotboll. Organisationen finns över hela Sverige men också utomlands, ofta i mer utsatta områden. Citatet ovan kommer från en av fotbollstränarna som gått deras ledarutbildning. Ett citat som Cecilia tycker är talande för dagens klimat. 

– Jag upplever att det finns en väldigt utbredd rasism precis som i resten av samhället som tar sig väldigt grova uttryck. Särskilt i och med att det är en tävlingsidrott så blir det mycket känslor och det gör att det kommer ut extra mycket i samband med matcher, säger Cecilia Safaee. 

Precis som flera av föreningarna vittnat om anser Cecilia att konflikten blir som tydligast när lag från områden med lägre medelinkomst möter lag från höginkomstområden där det finns färre personer med invandrarbakgrund. 

– Det är nästan alltid vuxna som står för det här. Vuxna runtomkring barn som spelar fotboll. Det är föräldrar och tränare. Det är klart att spelare kan bete sig rasistiskt mot varandra, vilket vi också har exempel på. Men det speglar bara kulturen som finns bland vuxna. Att se och höra föräldrar skrika väldigt rasistiska saker till 15-åringar är väldigt upprörande.

”Det är skrämmande att det eskalerar” 

Futebol dá força utbildar ledare och man fokuserar bland annat på vikten av att försöka ta tag i incidenterna direkt på plats, att anmäla så att förbunden får bättre statistik och hur man hanterar det inom laget. Men också vad rasism är. 

– Vi pratar mycket om att man måste se rasism som en skala. Där kan de grova uttrycken för rasism vara att man spottar en 12-årig tjej med slöja i ansiktet och säger ”åk tillbaka dit du kommer ifrån” eller ”slå ner svartskallen”. Båda två är exempel jag hört. Men det börjar inte där. Grova uttryck börjar under mildare former som subtila skämt, blickar eller kommentarer. När vi inte agerar på det så eskalerar det. Vi måste säga ifrån oavsett nivån på rasismen. 

Cecilia menar att samhället är mer acceptant för rasism när det sker i samband med exempelvis fotbollsmatcher. 

– Det jag tycker är skrämmande är när det eskalerar och blir väldigt grova uttryck för rasism och när det blir påhopp på individer. Särskilt tjejer som spelar i slöja blir extra utsatta och ju mörkare hudfärg du har desto mer utsatt blir du, som i samhället i stort. Men avsaknaden av reaktioner är det som vi förfäras mest av. På något sätt är det accepterat att när föräldrar står vid sidlinjen kan de säga vad som helst. Det är saker som om du sagt det i ett mötesrum hade du fått en varning om uppsägning. 

Krävs civilkurage 

Efter många år inom fotbollen tycker Cecilia att rasismen inom fotbollen blivit värre, framför allt de senaste åren. Hon känner att det blivit grövre och allt mer accepterat. Samtidigt som det uppstått en starkare motreaktion i form av en större medvetenhet och fler som vågar säga ifrån. 

– Jag vill verkligen förmedla att civilkurage är väldigt viktigt. När du utövar civilkurage och står upp för att det här inte är okej påverkar du människor otroligt mycket. Jag vet inte hur många gånger jag varit med om det. Jag säger ifrån och tvingar en person att stå till svars för det den säger, då har folk i det sammanhanget hört av sig till mig långt efter och sagt att det tillfället förändrade deras sätt att se på saker. Bara att en person står upp gör att det är lättare för andra att ta mod till sig. Men det krävs också att någon står upp.

LÄS MER: ”Vuxna ropar ut n-ordet och säger ‘jävla blattar’”expressen

Related posts

lämna en kommentar