Länets kommuner överens om distansundervisning och stängda kommunala verksamheter


På tisdagen träffades kommunchefer, beredskapssamordnare och tjänstemän från länsstyrelse och region för att ta fram gemensamma åtgärder för att minska smittspridningen i länet.

Ett resultat av det mötet blev beslutet att införa distansundervisning för en del högstadieelever.

– Vi måste begränsa de fysiska kontakterna. Det här innebär att eleverna som nu får stanna hemma ska göra just det, stanna hemma. Om vi stänger skolorna men ungdomarna hittar andra ställen att mötas har vi inte nått syftet med den här åtgärden, säger Johan Höglund, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Gävleborg i ett pressmeddelande.

Man fattade också beslut om att förlänga överenskommelsen om att hålla de kommunala idrottsanläggningarna stängda för personer födda 2004 och tidigare. Det betyder att till exempel badhus, kommunala gym och idrottshallar är fortsatt stängda.

– Framför allt lagsporter har visat sig vara risksituation för smittspridning, genom att kommunerna beslutar att inte hålla sina anläggningar öppna för föreningsverksamhet för personer födda 2004 och tidigare hoppas vi kunna minska smittspridningen ytterligare, säger Johan Höglund.

Biblioteken kommer att ha begränsad service och delvis begränsade öppettider. De öppna förskolorna ska hållas stängda.

Överenskommelsen gäller fram till och med 17 januari 2021.

– Överenskommelsen mellan kommunerna i Gävleborg är ett komplement till de nationella allmänna råden. Gävleborg sticker ut i landet som ett av de län där smittspridningen ökar mest. Genom att vidta de här åtgärderna hoppas vi bidra till att vända den negativa trenden, säger Johan Höglund.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar