Boovallen i Nacka slipper bullerskydd på idrottsanläggningen


2019 beslutade Mark- och miljödomstolen att ljudnivån vid idrottsanläggningen Boovallen i Nacka i Stockholm skulle begränsas. Det eftersom att grannar till idrottsanläggningen klagat på höga ljudnivåer under fotbollsträningar på kvällstid. Det här skulle bland annat lösas genom krav på bullerskydd. 

Efter en överklagan från Nacka kommun kom domen under onsdagen. Ljudet som kommer från idrottsanläggningar ska inte likställas med industribuller. Mark- och miljööverdomstolen lyfter i stället att det finns ett allmänintresse av att idrottsanläggningar finns inom ett rimligt avstånd från bostadsområden. 

– Domstolen konstaterar, i likhet med oss, att det inte är försvarbart med bullervallar eller bullerskärmar runt Boovallen. Däremot vidtar vi andra rimliga försiktighetsmått för att begränsa störningar för grannarna, till exempel hur sent man får spela på kvällarna. Det är också en seger att domstolen går helt på vår linje när vi argumenterat för att barns idrottande inte är att jämställa med industribuller, säger Mats Gerdau (M).

”Hade varit förödande”

Fallet med Boovallen har engagerat stora delar av Idrotts-Sverige och många röster har påpekat faran med att likställa ljud från barn som spelar fotboll med industribuller. Dessutom har kostnaderna för bullerplank varit en viktig del i diskussionen. 

– Domen är mycket glädjande. Vi har äntligen fått gehör för att ljud från idrotts- och lekaktiviteter inte går att jämställas med buller från industrier. Boovallen är en anläggning där många, framför allt barn och ungdomar, utövar idrott. Det hade varit förödande för såväl folkhälsa som för barn och unga att minska möjligheten att utöva idrott nära hemmet, säger fritidsnämndens ordförande Gunilla Grudevall-Steen (L) i kommunens pressmeddelande. 

LÄS MER: Beslutet om Boovallen prövas i högsta instans
LÄS MER: ”Förutsätter att man ska kunna hitta en lösning”
LÄS MER: ”Tycker synd om mina barn – måttet är rågat”expressen

Related posts

lämna en kommentar