Alternativet till välfärdsstaten är en nattsvart framtid


REPLIK. Välfärdsstaten är, som My Pohl skriver, långt ifrån perfekt. Det finns stora frågor kring hur den i framtiden ska finansieras, om pengarna alltid går till något av värde och om det egentligen är kostnadseffektivt. Det innebär inte att välfärdsstaten inte är önskvärd.

Välfärdsstaten är moraliskt berättigad

Välfärdsstaten när den fungerar som bäst, ger oss alla, oavsett inkomst möjlighet att högutbilda sig, ger de sjuka vård i världsklass som de själva aldrig hade kunnat betala för och ger de äldre en värdig final på livet när de inte längre kan jobba. 

My Pohls debattartikel fick många läsare att reagera i helgen.

Att mena att allt detta kan finansieras privat är naivt, långt ifrån önskvärt och grovt omoraliskt. Hur många av oss vill egentligen bo i ett samhälle där cancersjuka är tvungna att betala för sin egen behandling, där man får jobba tills man är nittiofem år gammal för att man är barnsköterska eller där talang går förlorad för att barns föräldrar inte hade råd att skicka iväg sitt barn att studera?

Överdriven tro på privata försäkringar

My Pohls lösning på dessa problem verkar vara, precis som de flesta libertarianers, privata försäkringar. Privata försäkringar av alla slag. Dessa typer av försäkringar kan säkert fungera ibland, just när de är uppbyggda att efterlikna välfärdsstaten. Sjukvårdsförsäkringar fungerar på samma sätt som skattefinansierad sjukvård, de friska betalar för de sjuka. 

Den största skillnaden mellan privata sjukvårdsförsäkringar och skattefinansierad sjukvård är att ett skattefinansierat system som det vi har i Sverige inkluderar hela befolkningen. Det är onekligen mer stabilt på det sättet och ingen hamnar utanför systemet. Ingen är tvungen att betala summor de inte har för sin livsviktiga cancerbehandling.


Av Adrian Romignollo

CUF Uppsala län

LÄS MER: Låt välfärdsstaten falla – det är det enda rätta
LÄS MER: Jan Emanuel: Jag hatar klassamhället som Centern har skapat
LÄS MER: Har du också missat den gömda välfärden?expressen

Related posts

lämna en kommentar