Massfrånvaro bland skolpersonal i Sätra – nu sker all undervisning utomhus


På Sätraängsskolan går sex förskoleklasser med totalt cirka 120 barn. I normalfallet brukar var tionde elev vara frånvarande. När det gäller sjukdom bland barnen just nu sticker det inte ut överhuvudtaget, enligt Magnus Wallinder. Men det är bland förskolelärare, resurser och fritidspedagoger som frånvaron har varit extremt hög sedan i början av förra veckan. Huruvida frånvaron är coronarelaterad vill inte Magnus Wallinder kommentera.

– Du får inga svar från mig om det är covid eller inte. Många är borta från jobbet och det är en olycklig situation. Men enligt lagen har vi varken skyldighet eller rätt att informera om hälsoläget bland vår personal. Om det ska hanteras på något sätt är det en fråga för Smittskyddet, säger han.

Det har varit svårt att få tag på vikarier men under veckan räknar Magnus Wallinder med att både få in erfarna ersättare och att flera ur den ordinarie personalstyrkan återvänder till jobbet. Under tiden bedrivs all pedagogisk verksamhet utomhus liksom förmiddagarnas fruktstunder. Däremot får barn och personal gå inomhus klassvis för att äta lunch och mellis senare under dagen.

– Allt det här skapar förstås oro, irritation och spekulation men av praktiska skäl bedriver vi verksamheten ute. Frisk luft är bra och vi kan hålla isär både barn och personal samtidigt som det är lättare att hjälpas åt. Det är en extrem situation och det är mörkt, disigt och dimmigt ute men alla vill ju vara friska till jul, säger Magnus Wallinder.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar