Gävles och Sandvikens fjärrvärmenät byggs ihop – för 473 miljoner


Som tidningen berättat är de kommunala bolagen Gävle Energi och Sandviken Energi på väg att koppla ihop sina respektive fjärrvärmenät. Orsaken är att Sandvikens fjärrvärmeanläggning, som förser invånarna med varmvatten och värme i hemmen, är gammal och att det behövs en ny lösning.

Gävle Energi ska därför investera i en 23 kilometer lång ledning för att knyta ihop fjärrvärmenäten så att Sandviken kan få del av Gävles fjärrvärme. En satsning som kostar 473 miljoner kronor där närmare hälften, 210 miljoner, finansieras av staten via Klimatklivet.

Satsningen ska minska koldioxidutsläppen med 46 000 ton per år genom att Sandviken Energis användning av fossila bränslen i form av torv fasas ut. Fjärrvärmen i Gävle kommer till hundra procent från förnybara energikällor. Goda nyheter för klimatet, menade kommunalrådet Åsa Wiklund Lång, S.

– Det motsvarar 64 000 flygresor tur och retur till Bangkok eller 8 846 varv runt jorden i en ny bensinbil, sa hon.

Alla partier i Gävles kommunfullmäktige ställde sig bakom satsningen.

– Det ger möjligheter för våra kommuner att möjliggöra nya attraktiva områden till både företag och bostäder mellan städerna, sa Matilda Sundquist Boox, S, vice ordförande för Gävle Energi.

– Det är bra för miljön, bra för ekonomin och bra för samarbetet med Sandviken. Vi kristdemokrater ser gärna fler bra samarbeten med Sandviken i framtiden, sa Jan Myléus, KD-kommunalråd i opposition.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar