Forskning visar att stora skolor är negativt för studieresultatet


Lärarnas undervisning avgörande för elevernas lärande enligt professor Hattie, som gav ut en jättestor översikt av skolforskning. Hatties skolforskning är grund för skolverkets och SKR:s, Sveriges kommuner och regioner, syn på skolan och undervisning.

Den allra största betydelsen för elevers resultat är när läraren arbetar med formativ bedömning – en framåtsyftande, fortlöpande bedömning av elevens prestation i förhållandet till målen för undervisningen. Enligt Hatties bedömning kan en framgångsrik lärare betyda fyra gånger så mycket som en mindre duktig kollega.

Statusen för lärarutbildningen måste höjas för att rätt personer söker lärarutbildningen. Det är inte bara lönen som är avgörande för att bli lärare utan utvecklingsmöjligheterna är också viktiga, som fortbildning och stöd från skolledare.

Storleken på skolorna har stor betydelse över 800 elever är negativt för studieresultatet. Sandvikens satsning på mastodontskolor är förödande. Politiker kan naturligtvis inte ha den detaljkunskap om skolan som finns i forskningen, men det måste finnas tjänstemän som äger kunskapen och kan läsa forskningsrapporter. 

Jag förväntar mig att Sandvikens kommunalråd och ordförande för Kunskapsnämnden läser SKR:s ”Synligt lärande: Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat” och i ett debattinlägg förklarar för mig och medborgarna hur man i Skolhusplanen beaktat denna forskning. Kunskapsnämnden i Sandviken fick kritik i årsredovisningen 2019 för underskott på 32,5 miljoner och 2018 blev det också underskott. Kan det vara så att kommunen faktiskt avsätter för lite ekonomiska medel för att skollagen ska uppfyllas?

Nils Gunnar Kempe (L)arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar