En relevant granskning är ingen attack


REPLIK. Med svepande beskrivningar av vår journalistik som ”osanna och ogrundade påståenden” och ”ogrundade anklagelser” vill Eco Energy Worlds grundare Svante Kumlin få det till att vi på Realtid har ”attackerat” honom och hans bolag på ett otillbörligt sätt.

Den som läser Realtids granskning av bolagsgruppen EEW, som publicerats under hösten, ser snabbt att så inte är fallet. Vi har varken anklagat eller attackerat Svante Kumlin och hans bolag. Vi har redovisat en affärshistorik med flera intressanta inslag för den investerande allmänheten. Detta har ett stort allmänintresse eftersom EEW-aktier säljs till svenska privatpersoner sedan 2019, men också för att EEW säger sig ha planer på att börsnotera hela eller delar av verksamheten.

Svante Kumlin, grundare av Eco Energy World.

Förnekar – trots öppna källor

Svante Kumlin påstår via sina advokater att han inte har någon kännedom om eller har godkänt försäljning av aktier i Sverige. Detta bär inte sannolikhetens prägel då han personligen skickat brev direkt till de nya aktieägarna, vilket Realtid rapporterat. Den huvudansvariga svenska marknadsföraren av aktierna har i detalj också redogjort för sin direktkontakt med Kumlin och hur han via bolag köper aktier av Kumlin för att sälja dessa vidare.

Möjligheterna för journalister att granska riskerar att begränsas kraftigt om vi tvingas verka under ett konstant hot om dyra och tidsödande stämningar.

Realtids artiklar har baserats på öppna källor som årsredovisningar, domstolsdokument, pressmeddelande och publiceringar på internet och i sociala medier. Trots detta förnekar Svante Kumlin och EEW, genom sina advokater, sanningen i dessa uppgifter.

Svarar inte på våra frågor

Inför publiceringarna har vi försökt få svar på våra frågor och öppnat för möjligheten att ge kommentarer och bemöta uppgifterna. Vid upprepade tillfällen har detta avböjts. Efter att vi skickade våra första frågor överlämnade Svante Kumlin ärendet till sina advokater som i ett stort antal brev hotat oss med stämning i London och Monaco. Detta har lett fram till att vi nu blivit delgivna i ett förtalsmål i brittisk domstol.

Om Svante Kumlin menar allvar med att han inte vill ”undertrycka legitima undersökningar” bör han peka ut vilka uppgifter i våra artiklar som han anser är felaktiga och svara på våra frågor. Detta kan göras utan att blanda in advokater. Vi har inga problem att bemöta saklig kritik mot våra artiklar.

Men det är viktigt att slå fast att Realtid är en tidning som publiceras i enlighet med svensk grundlag vilken reglerar systemet med ansvarig utgivare. Genom att stämma oss som privatpersoner i London rundas detta grundlagsskydd vilket i förlängningen gör att både visselblåsare, andra källor och enskilda reportrar riskerar att förlora det skydd – meddelarfriheten – som vi sedan länge sett som en grundpelare i vårt demokratiska samhälle.

Ett hot mot granskande journalistik

Möjligheterna för journalister i Sverige och resten av Europa att kunna fortsätta granska och rapportera om företag och affärspersoner riskerar också att begränsas kraftigt om vi tvingas verka under ett konstant hot om dyra och tidsödande stämningar. Det sker samtidigt som denna journalistik blir allt viktigare i takt med att vi alla, både som privatpersoner och kollektiv, investerar allt mer av vårt sparkapital i bolag på och utanför börsen.


Av Camilla Jonsson

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Annelie Östlund

Reporter

Per Agerman

Reporter

LÄS MER: Svante Kumlin: Därför stämmer vi Realtid
LÄS MER: Robert Aschberg mfl: Pressfriheten hotas – dra tillbaka stämningen mot Realtidexpressen

Related posts

lämna en kommentar