Byggstart i sikte för E16 genom Hofors – men svårt att leda om trafiken: “Intensivt blir det”


I över tio år har Trafikverket planerat hur E16, eller Faluvägen, genom Hofors ska göras säkrare. Nu tror Trafikverket att bygget ska kunna påbörjas under nästa år.

Vägen ska bland annat få mittremsa, trädrader och ny belysning. Den största förändringen är bygget av två nya rondeller, som ska förbättra trafikflödet och sänka hastigheten.

Den ena rondellen ska byggas i korsningen Faluvägen-Göklundsvägen. Den andra i korsningen Faluvägen-Centralgatan, upp mot centrum.

Rondellen vid Centralgatan kommer att ta så mycket plats att en villa med tillhörande byggnader måste rivas. Tidningen har tidigare berättat att fastighetsägaren inte ville flytta och kämpade emot en tvångsinlösen av fastigheten.

– Det har varit en del överklaganden och drivits lite ärenden, säger projektledare Jan Enbom på Trafikverket.

Nu har ärendena börjat bli klara. Fastigheten som behöver rivas, kommer att rivas. Ägaren vill inte kommentera saken.

Trafikverket ska snart börja förbereda rivningen.

– Vi har av mark- och miljödomstolen fått förtida tillträde. Vi ska göra en rivningsinventering i samverkan med fastighetsägaren, jag skulle uppskatta att det blir i januari eller februari, säger Jan Enbom.

Efter det ska bygghandlingarna göras klara och upphandling förberedas. Om allt går snabbt, kan Trafikverket börja ta emot anbud under sensommaren.

– Jag skulle bedöma att man, i bästa fall, kan påbörja entreprenaden i september 2021, säger Jan Enbom.

När det väl är igång beräknas bygget ta mellan ett och 1,5 år. Det blir en stor logistisk utmaning – det finns liksom inga vägar i Hofors där man kan leda om all trafik, som dagligen passerar på Faluvägen.

Vägarna bakom macken är små och trånga.

– Det skulle nog inte gå så bra med en omledning via centrum och förbi skolan. Vägarna bakom macken är små och trånga – möjligen kan de fungera för bilar, men lastbilar kan inte köra där, säger Jan Enbom och fortsätter:

– Det kommer tas fram en planering för hur trafiken ska kunna fungera som möjligt trots att stora arbeten pågår. Men det kommer förstås bli störningar.

Tanken är att sträckan ska byggas om en bit i taget för att trafiken ska störas så lite som möjligt.

Sedan finns de stora resehelgerna. Om vägbygget skulle pågå över exempelvis jul, sportlov eller midsommar kan det bli riktigt knepigt.

– Det kommer vara ett jättebekymmer och vi får fundera över möjliga lösningar. Kanske se över om vi kan skylta på andra orter om att trafikanter, om möjligt, ska välja andra resvägar. De som har fastigheter längs vägen behöver naturligtvis ha tillgång till dem, säger Jan Enbom.

I våras skulle Trafikverket ha ordnat ett möte för berörda Hoforsbor, men pandemin satte stopp för det. Nu planeras ett videomöte för företagare längs Faluvägen.

Verket funderar på hur berörda privatpersoner ska kunna få information på ett bra men smittsäkert sätt.

At vägen kan börja byggas om i september 2021 är en uppskattning. Alla bitar ska falla på plats innan startskottet går.

– Intensivt blir det hur som helst, när bygget börjar, säger Jan Enbom.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar