Julia utelåst i sju månader från sitt eget hus – därför kan inte Kronofogden eller tingsrätten göra något


Tidningen har skrivit om dokumentärfilmaren Julia Stanislawska som i maj köpte fastigheten som går under namnet “Norra skolhuset” i Lingbo i Ockelbo kommun.

Säljare var “Lingbo skifteslags samfällighet”. Sedan 1963 har “Lingbo vävstugeförening” använt lokaler i fastigheten för sin verksamhet.

Inget hyreskontrakt har tecknats mellan samfälligheten och vävstugeföreningen och föreningen har aldrig behövt betala någon hyra. Vävstugeföreningen har helt enkelt fått låna lokalen under alla år och har dessutom fått ett årligt bidrag på 5 000 kronor av samfälligheten.

Byggnaden är i stort behov av renovering. Vid årsmötet i fjol sade sig styrelsen för samfälligheten sakna både förmåga och intresse av att genomföra den omfattande upprustningen.

Styrelsen erbjöd i ett mail vävstugeföreningen att ta över fastigheten. Men fick aldrig något svar på erbjudandet.

Beslut togs därför om att försöka sälja fastigheten och i maj köptes den alltså av Julia Stanislawska som skulle använda byggnaden som en kombination av bostad och arbetsplats.

Bara vävstugeföreningen har nycklar till huset. Men föreningen vägrade lämna i från sig några nycklar och bad Julia återkomma när hon fått en lagfart som bevisade att hon är ägare till fastigheten.

Under den här tiden skrev medlemmar i samfälligheten till Lantmäteriet och försökte förmå myndigheten att inte ge Julia Stanislawska lagfarten. En av dem som skrev är också involverad i vävstugeföreningen.

Medlemmarna ansåg att köpet inte hade gått rätt till.

Lantmäteriet granskade ärendet och hittade inga felaktigheter och i juli fick så Julia Stanislawska beviset på att hon är lagfaren ägaren till fastigheten.

Nu när saken var utagerad skulle hon då äntligen få nycklarna så att hon kunde flytta in och påbörja den omfattande renoveringen av huset.

Men nej, vävstugeföreningen fortsatte sätta sig på tvären.

Flera medlemmar i samfälligheten gjorde nu en överklagan till tingsrätten och begärde att Lantmäteriets beslut att ge Julia Stanislawska lagfarten skulle underkännas.

Vävstugeföreningen ville varken flytta ut eller överlämna nycklar förrän ärendet avgjorts i tingsrätten.

Under hela den här processen och fram till nu har föreningen fortsatt sin verksamhet i huset som vanligt – trots att fastigheten bevisligen ägs av Julia Stanislawska och trots att föreningen redan i maj ombads vara utflyttad till 31 augusti.

Via en talesperson har vävstugeföreningen hävdat att föreningen efter 57 år i byggnaden har besittningsrätt och därmed laglig rätt att bli kvar i lokalerna.

Men enligt en expert i civilrätt på Stockholms universitet, som tidningen pratat med, så gäller inte besittningsrätten om det saknas hyreskontrakt mellan parterna.

– Om en hyresgäst inte betalar hyra, rör det sig inte om ett hyresavtal som skyddas i 12 kapitlet i jordabalken, i folkmun kallat hyreslagen. Besittningsskydd kan därför inte aktualiseras för föreningens del, sade experten.

Nu har det gått sju månader sedan köpet och Julia Stanislawska har fortfarande inte kunnat flytta in i sitt eget hus.

Här kan man ju tycka att hon borde vända sig till Kronofogden och begära att föreningen blir avhyst från hennes fastighet.

Men då skickas också begäran om avhysning till vävstugeföreningen och sedan har föreningen tio dagar på sig att bestrida en sådan ansökan.

I så fall avgörs frågan om avhysning i tingsrätten.

– Om en person misstänker eller vet att motparten kommer att bestrida ansökan så är det bättre att vända sig direkt till tingsrätten, säger en jurist på Kronofogden till tidningen.

Julia Stanislawska har vänt sig direkt till tingsrätten och begärt att vävstugeföreningen avhyses från fastigheten.

Tingsrätten frågade då om vävstugeföreningens inställning till Julias ansökan.

Föreningen svarade att den ville vänta med att gå i svaromål tills överklagandet av lagfarten avgjorts i tingsrätten.

Men denna begärda respit fick inte föreningen. Dock fick föreningen ny deadline till 16 december med att gå i svaromål.

Sedan kan man fråga sig varför tingsrätten ännu inte tagit beslut i överklagandet av Julias lagfart. Ärendet har nu pågått sedan i somras.

Jo, till att börja med behövde tingsrätten få in uppgifter om alla personer från samfälligheten som överklagat lantmäteriets beslut.

Därefter har personer som överklagat begärt respit med att yttra sig och det har tingsrätten beviljat.

Men nu har tingsrätten slutförelagt parterna.

“Slutförelagt innebär att vi ska avsluta skriftväxlingen i ärendet och i detta fall avgöra ärendet på handlingarna utan sammanträde”, skriver lagman Anita Wallin Wiberg i ett mail till tidningen.

Enligt henne tas ett beslut i ärendet först nästa år.

Men även om tingsrätten beslutar att Julia Stanislawska får behålla lagfarten innebär det inte att vävstugeföreningen flyttar ut frivilligt eller kan avhysas från fastigheten.

Även ärendet om avhysning kan dra ut på tiden.

En annan fråga är varför Julia Stanislawska helt enkelt inte anlitar en låssmed som byter låsen i huset och ger henne nycklarna.

Men det går inte heller.

– Låssmederna jag talat med kommer inte att öppna ett hus där det kan finnas någon som nyttjar lokalen. De måste ha en dom från tingsrätt eller ett avhysningsbesked från Kronofogden för att göra det, säger Julia Stanislawska.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar