Debatt: Stoppa slakten av hälsocentraler


Vi moderater och våra samarbetspartier har hela tiden varit starkt kritiska till den nedmontering av länets primärvård som den (S)tyrande majoriteten driver med C i spetsen. Allt fler instämmer i vår kritik och inser att förslaget som ligger på bordet innebär kraftiga försämringar.

S, C, V och MP vill ta bort kravet på specialister i allmänmedicin på hälsocentralerna, försämra öppettiderna och se färre små hälsocentraler på landsbygden till förmån för stora centraliserade HC:s i länets tätorter. Kritik riktas nu från alla håll, från såväl insändarskribenter till privata och regionens egna hälsocentraler och läkare. Trots detta massiva motstånd är den (S)tyrande majoriteten beredd att driva igenom denna avveckling av den goda och nära vården. De framstår vara totalt lomhörda för att ingen utom de själva anser detta vara ett bra förslag.

Vi moderater påtalade tidigt att detta var en ekonomisk fråga och inte ett försök till att förbättra primärvården för Gävleborgs patienter, någonting Magnus Svensson (C) själv erkände under regionfullmäktige den 5 november.

Region Gävleborg har misslyckats med rekryteringen av specialister i allmänmedicin och är beroende av hyrläkare vilket gör att kostnaderna skjuter i höjden. Genom att ta bort kravet på specialister i allmänmedicin och kalla det för ”tillitsbaserat ledarskap” försöker man desperat att rädda den katastrofala ekonomin. Det är patienterna som får betala priset för S, C, V och MP:s kapitala misslyckande, det är fullständigt oacceptabelt.

Frågan om hälsocentralsslakten har debatterats flitigt och vi moderater har gjort många försök för att hitta en bred politisk överenskommelse som skulle gynna såväl patienter som vårdgivare. Tyvärr verkar vi tala till döva öron då den politiska prestigen står i vägen för S, C, V och MP. Än är dock inte sista kortet lagt, vi moderater har inte gett upp utan kommer att fortsätta kämpa för länets hälsocentraler.

Politiska beslut får konsekvenser, inte bara för invånarna utan även för politiska partier. Senast 2022 kommer Gävleborgarnas dom när de får chansen att byta ut styret i Region Gävleborg.

Patrik Stenvard (M), regionråd i oppositionarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar