Planer på datahallar i Lingbo


Som tidningen tidigare berättat har elbolaget Vattenfall ansökt om att ta ut sammanlagt 600 megawatt i Gävle-Sandvikenområdet. 300 megawatt har fått ja, den andra ansökan väntar fortfarande på svar.

Läs mer: Microsofts serverhallar kan sluka mer el än hela Gävle – forskaren kritisk: “Vi använder mycket data i onödan”

Energibolaget Ellevio har också lämnat in tre ansökningar om sammanlagt 500 megawatt i anslutning till stamnätsstation Grönviken väster om Lingbo under 2018.

– Det handlar om elintensiv industri, säger Jonatan Björck, presschef på Ellevio.

De ser, tillsammans med Business Sweden, området som intressant för elintensiva kunder eftersom här produceras mycket el.

Enligt Jonathan Björck finns ingen specifik kund, men de ser att två, tre kunder med stort elbehov skulle kunna rymmas i ansökningarna på 500 megawatt. Två ansökningar, på tillsammans 300 megawatt, gäller uttryckligen datacenter.

Ockelbos kommunalråd Magnus Jonsson, S, känner inte till några planer på att någon it-jätte vill etablera sig i Lingbotrakten.

– Det är inte någon fråga vi driver strategiskt i dag. Vårt vardagsrum är naturen. Skulle det vara så är det de mjuka värdena man får titta på då.

Marken i Lingbotrakten ägdes 2018 av Bergvik skog AB, som delats upp. Nu äger Kopparfors AB marken i anslutningen till vindkraftverken väster om väg 272, men har inte sålt någon del.

– Vi har inga samtal som pågår om det, säger fastighetschef Lars Bremer.

I dag räcker elnätet i Gävle och Gästrikland men frågan är hur det klarar de ansökningar om stora uttag som kommit in.

– Vi börjar närma oss taket där, säger Tobias Edfast, chef för nätutveckling på Svenska kraftnät.

Hos Svenska kraftnät ligger nu ansökningar om att ta ut totalt 1 000 megawatt i Gävleborg.

– Vi har en först-till-kvarn-princip. Den som ansökte först beviljas först, säger Tobias Edfast.

Svenska kraftnät djupdyker just nu i frågan om hur mycket ledningarna i Gästrikland klarar, både när det gäller att leverera och ta emot el, bland annat från de stora vindkraftsparker som planeras. Innan dess kommer inga ansökningar att beviljas.

– Vi räknar med att vara klara till halvårsskiftet, säger Tobias Edfast.

Elförbrukningen väntas öka framöver, bland annat som en följd av klimatomställningen med till exempel elektrifierade transporter samt regeringens satsning på serverhallar. Samtidigt kommer elproduktionen att öka och ställa högre krav på nätet som mottagare.

Allt det här gör att ledningsnätet behöver byggas ut och förstärkas för att klara det. För sträckningen från Mälardalen och Uppsala, över Gästrikland, till trakterna mellan Östersund och Umeå, handlar det om en investering på 75 miljarder kronor.

Arbetet har precis dragit igång i Uppsalatrakten. Härnäst på tur står Gästrikland och norrut mot Sundsvall. Det handlar om två högspänningsledningar på 400 kilovolt, kV, som ska dras. En ska gå längs kusten och en lite längre inåt landet, från Västerås över Ockelbo och norrut.

– Nästa paket ska tas beslut om 2022. Kustprojektet ska vara klart att tas i drift 2033, säger Tobias Edfast.

Svenska kraftnät håller nu på att titta på olika alternativ för hur ledningarna ska dras genom bland annat Gästrikland. Först några år efter beslutet finns ett färdigt förslag som grannar, markägare och andra berörda kan tycka till om i samråd.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar