Ingen ung familj vill bosätta sig där allting saknas


Kommentar på “Resurser och möjligheter ska komma alla till del – i hela Sverige”

Jag brukar säga så här. Varje seriös politiker, innan de gör något annat, borde åka Inlandsbanan eller riksväg 45, då får man en kuslig inblick hur det är ställt i en mycket stor del av vårt avlånga land, 50–60 procent ligger öde. Villor som byggdes på 50-60-talet gapar tomma, verkar som ägarna bara låst dörren och dragit till städerna. Näringsställen, affärer, bensinstationer, skolor, vårdinrättningar finns knappt. När framför allt jord- och skogsnäringen mekaniserades försvann enormt mycket folk, av förståeliga skäl, oftast barnrika familjer.

Som det ser ut nu verkar det omöjligt att vända detta. Ingen ung familj kommer på tanken att bosätta sig där allting saknas. Då är frågan, hur ska man vända detta? Finns det över huvud taget någon politiker som vill ta i detta oöverstigliga problem?

En möjlighet är att bygga ut internet så till den grad att folk kan sköta allting oavsett var de bor och i och med det kanske alla dessa ödehus på sikt kan rustas upp och att samhällen långsamt kan återetableras.

Naturligtvis måste detta ske med tvångsinlösen och med förmånliga lån från staten. Det är ett oerhört stort problem, mycket större än någon kan tro.

Politikerna som egentligen ska ta tag i frågan sitter centralt och bekvämt i Stockholm och på så långt avstånd som möjligt från de platser det gäller. Därför ser det ut som det gör. De har funnit sig tillrätta och trivs med tillvaron. Man vinner inga röster från folktomma landsdelar, resonerar de.

Holgerarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar