Reformer behövs för en tryggare äldreomsorg efter pandemin


En av grundpelarna i det kommunala ansvaret är att garantera god och effektiv äldreomsorg med individperspektiv i hela Gävle kommun – oavsett offentlig eller privat utförare. 

Människor lever allt längre och då blir också behovet av fler äldreboenden allt större. Ska Gävle kommun klara av det ökade åtagandet som välfärden står inför krävs ett djupare samarbete mellan det offentliga och privata, där fler aktörer tillåts verka inom äldreomsorgen. Fler aktörer skapar grunden för högre kvalitet och en större valfrihet för Gävles medborgare. Ett område där fler privata aktörer borde uppmuntras att verka är hemtjänsten. För många äldre är det en av de viktigaste kontakterna de har med äldrevården och fler alternativ ger också de äldre den bästa chansen att hitta den form som passar just dem bäst.

Gävle kommun behöver också ta krafttag för att fler äldre som upplever ensamhet ska få ett mervärde av omvårdnadsnämndens verksamheter. Många äldre som bor hemma eller på äldreboende har sett sina anhöriga och vänner gå bort. Ingen ska behöva leva sina sista år ensam utan att har någon att tala med. Ensamhet är ett problem för alla ålderskategorier men särskilt tydligt blir det när individers enda kontakt med andra människor är hemtjänsten. Här behöver Gävle kommun nya arbetssätt. Ett exempel som bör prövas är att kombinera arbetslivserfarenhet med minskad ensamhet för äldre. Att unga redan i gymnasiet får erfarenheter av äldrevården samtidigt som äldre får någon att tala med skapar ett mervärde för alla.

Moderaterna vill också värna Gävles korttidsplatser som den styrande koalitionen tagit beslut om att avveckla. Platserna finns för de individer som är för friska för att vara kvar i på sjukhus men för sjuka vara vårdas i hemmet. Platserna är en viktig del av omvårdnadsverksamheten.

När individer ska arbeta med äldre personer som ofta bara talar det svenska språket är det viktigt att personal och brukare kan kommunicera med varandra. Detta har blivit extra viktigt under den pandemi som drabbat speciellt äldreboenden. Under de förutsättningarna är det ännu viktigare att kommunikationen fungerar. Det är också en säkerhetsfråga att inte språkliga missförstånd uppstår. Många av de som kommit från andra länder till Sverige gör ett viktigt arbete i äldreomsorgen. Samtidigt ska de klara av grundläggande svenska för att kunna arbeta just där, för sin egen och våra äldres skull.

Tydligare samverkan med privata aktörer, krafttag mot ensamhet och språkkrav är några av Moderaternas förslag för en tryggare äldreomsorg i Gävle kommun.

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition

Lars Widén (M), gruppledare i omvårdnadsnämndenarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar