Ökad vårdbemanning och fler lediga dagar – kommunledningens nya löfte till pressad personal


Vid en kylslagen presskonferens på fredagen, smittsäkert arrangerad utanför rådhuset i Gävle, presenterade kommunalråden Åsa Wiklund Lång, Socialdemokraterna, ordförande i kommunstyrelsen, och Therese Metz, Miljöpartiet, ordförande i arbetsgivarutskottet, åtgärder för att lindra de effekter på arbetsmiljön som coronapandemin orsakar inom flera kommunala verksamheter.

Situationen är just nu särskilt ansträngd inom äldreomsorgen där covid-19-smittan grasserar och många i personalen är sjukskrivna. Men även förskolor, skolor, socialtjänst, it och andra verksamheter har det kämpigt, enligt Åsa Wiklund Lång.

Det kommunledningen nu gör är att släppa på tyglarna och låta verksamheterna nyanställa efter det behov som finns, utan att behöva ta hänsyn till budget. Det kallas för att överanställa.

– De här överanställningarna ser vi behöver göras från nu och fram till efter sommaren, säger Åsa Wiklund Lång.

Exakt hur många nya medarbetare som kommer att komma in är oklart. Men det kommer att röra sig om minst ett hundratal, enligt Åsa Wiklund Lång.

Med fler anställda blir bemanningen större, arbetsmiljön bättre och möjligheten till återhämtning för de anställda större, resonerar hon.

Överanställningarna kommer även att gynna de 540 personer som nu går på olika typer av vikariat i kommunen. De ska erbjudas längre anställningar.

– Vi vill att man säkrar upp medarbetarna även för sommaren. Ge tryggare anställningar, ge längre vikariat så att vi får möjlighet att ha våra vikarier kvar, säger Åsa Wiklund Lång.

Det här kommer att kosta pengar. Men enligt Åsa Wiklund Lång tål kommunens ekonomi den belastningen. Hon hänvisar bland annat till den covidreserv på 50 miljoner kronor som finns avsatt för nästa år.

En svårighet i sammanhanget är den brist på vissa personalgrupper som råder.

– Jag vet att det är svårt att hitta människor. Men det är i alla fall inte pengar som ska avgöra huruvida man får nya kolleger eller inte, säger Åsa Wiklund Lång.

Kommunledningen har också, på samma sätt som Region Gävleborg, beslutat att ge alla 7 500 anställda i kommunen tre extra lediga dagar under nästa år. Behovet av återhämtning är extra stort just nu hos medarbetarna oavsett var i organisationen de jobbar, menar man.

En julklapp kommer också att delas ut till alla anställda. Det blir ett presentkort på 300 kronor.

– I år kommer även alla vikarier att få julklapp. Ett sätt att visa vår stora uppskattning av deras insatser, säger Therese Metz.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar