Kommunen flyttar Oskars korttidsboende från Hille – med en veckas varsel


Oskar och hans mamma Marita Uppman har precis varit ute på en promenad i Bomhus där de bor. Han pekar mot dörren för att visa att han vill gå in, det är gråmulet och bara några få plusgrader i luften. Marita lugnar honom och säger att de snart ska gå in.

Eftersom 23-årige Oskar Uppman har en medfödd hjärnskada så har han rätt till insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. En sådan insats är korttidsvistelse på ett kommunalt boende i Hille. Syftet är dels att hans föräldrar ska få avlastning, dels att han själv ska få möjlighet till personlig utveckling utanför det egna hemmet.

– Han är där nio nätter i månaden. Det betyder jättemycket eftersom jag och min man inte får sova annars, berättar Marita Uppman.

Därför var det ett jobbigt besked som kom i fredags, att hela korttidsboendet under en period ska flyttas till Bergmästaren på Brynäs. Totalt berörs tio personer med exempelvis utvecklingsstörning och autism.

De ska flytta in i den del av Bergmästaren där det fram till i somras fanns korttidsplatser för äldre, en enhet som nu är på väg att avvecklas.

I samma hus finns även andra avlösningsplatser för äldre och hemtjänstens covid-19-team som gör hembesök hos coronasmittade personer. Det teamet använder en annan ingång, enligt kommunen. Men att det är så mycket rörelse i huset bekymrar Marita Uppman då hennes son tillhör riskgruppen för covid-19.

– Det är nog mycket personal som kommer att röra sig i samma entré och hiss, säger hon.

Hon framhåller att flera av de personer som bor på korttidsboendet i Hille har svårt för förändringar. En anhörig som tidningen varit i kontakt med, och som vill vara anonym, berättar att det tog lång tid för hans vuxna barn att känna sig trygg på boendet i Hille.

– Nu är hela den tiden bortkastad, vi måste börja om från ruta ett och lära känna en ny miljö, säger han.

Redan i nästa vecka är det tänkt att flyttlasset ska gå. Orsaken är att hemtjänsten i Hille behöver lokalerna där korttidsboendet finns. Hemtjänstens skyddsombud gjorde i våras en så kallad 6:6 a-anmälan om brister i de anställdas arbetsmiljö, då de saknar tillräckliga hygienutrymmen. Flera olika lösningar har utretts, men nu är alltså linjen att hemtjänsten ska ta över korttidsboendets lokaler.

– Men det är en kortsiktig lösning i väntan på att hitta bättre lokaler åt hemtjänsten. Under tiden erbjuder vi alla kunder på korttidsboendet plats i Bergmästaren, säger Magnus Höijer, chef för kommunens välfärdssektor.

Troligen kommer boendet alltså att flyttas igen framåt våren, kanske tillbaka till sin ursprungliga plats.

Men det rör sig om personer inom LSS-kretsen som i många fall har svårt för förändringar. Är det rimligt att flytta boendet med så kort varsel?

– Vi är medvetna om att det är kort varsel och förstår att det skapar oro. Det är beklagligt. Men vi har inte hittat något bättre alternativ. Vi har tittat på modul-lösningar för hemtjänsten, men det går inte tillräckligt snabbt att få fram, säger Magnus Höijer.

Enligt anhöriga har kommunen inte tillfrågat de boende vad de tycker om flyttplanerna.

– Konsekvenserna för kunderna kommunicerades genom kundbrev, digitalt möte, samt inbokade telefontider med kunder och anhöriga. Vi har inte tillfrågat de boende om vad de tycker då vi inte hade något alternativ, säger Magnus Höijer.

Anhöriga är oroliga för de boende ska exponeras för coronasmitta i de nya lokalerna.

– Oron kan jag förstå, den risken finns i samhället överhuvudtaget. Men det kommer att hanteras enligt de rutiner vi har för att minimera risk för smittspridning, säger Magnus Höijer.

Det är inte aktuellt att ändra flyttbeslutet, enligt honom.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar