Hållbart samhällsbygge pågår på Siggbo-området


Svar till Sosse: “Jag ser inte att Tierp växer”

I insändaren påstår Sosse att Kvintetten bromsat Siggbo-området i Tierp till sparlågeläge utifrån att Sosse inte ser att det händer något. Den bilden dementerar vi härmed kraftigt.

Siggbo-området består av fyra delar: industritomter i norr, handelsområdet vid rondellen, Trädgårdsstaden väster om Siggbobäcken samt Triangelparken öster om bäcken. Försäljningen av industritomter pågår precis som förut. Bygge av affärslokaler pågår för fullt på den sista av affärsområdets tomter, inget som fördröjts eller stoppats. I Triangelparken öppnar nu Vardagas särskilda boende där kommunen köpt 40 platser, inte heller det förändrat.

På samma tomt står inom kort två flerfamiljshus inflyttningsklara enligt tidsplan. Nyligen skrevs köpeavtal under för ytterligare en tomt samt markansvisningsavtal för en annan i Triangelparken, i enlighet med enigt beslut i kommunstyrelsen. En tomt kvarstår i Triangelparken att sälja då inget anbud inkommit i nivå för att få kostnadstäckning för de kommunala skattekronor som grävts ned. Försäljningen av Triangelparkens tomter kan anses vara försenad då ett omtag fick göras. Det kom helt enkelt inte in anbud i första försäljningsomgången som levde upp till de nivåer som det funnits politisk enighet om i kommunfullmäktige.

Två uppdrag, beslutade i Tierps kommunfullmäktige 20201103, är skillnaden mot tidigare styres beslut: ”Inom området södra villorna upphandlas under 2021 genomförandet av exploateringsarbetet med ett förbehåll om markanvisning, med syfte att hålla nere kommunens belåningsgrad och öka näringslivets medverkan i exploatering av området.” samt ”Utreda möjligheterna för ytterligare delområden inom Siggbo trädgårdsstad att exploatera genom upphandling av exploateringsarbetet med förbehåll om markanvisning.”

Kvintetten värnar hela kommunen och ser att den extremt höga belåningsgrad som byggts upp sedan många år inte är rimlig samt att enbart bygga infrastruktur utan att tomtmarken är såld är ett alldeles för stort risktagande för kommunens skattebetalare. Med vår lösning sker byggande av infrastruktur kopplat till tomtförsäljning. Om fler delområden inom trädgårdsstaden identifieras och är aktuella för denna lösning kan det resultera i ett snabbare färdigställande av området i sin helhet än om kommunen ensam skulle ha dragit igenom exploateringsprojektet. Kommunen ska vara möjliggörare inte byggherre, den delen klarar näringslivet så mycket bättre.

Det man ska känna till är att tidigare S-styre gasat på utan att ha gjort hela hemläxan, det saknas exempelvis en dagvattenutredning som nu pågår. Dagvattenhantering är en viktig detalj att ha koll på innan byggen startas, annars finns hög risk för vattenfyllda källare och dyra ombyggnationer i efterhand.

Kvintetten bromsar inte, vi väljer en annan väg med minskat risktagande. S-styrets strategi hade låst upp lånemedel maximalt. Utrymmet för ytterligare kommunala investeringar hade då varit tvärlåst i många år framöver. Nu kan vi samtidigt med Siggbo-området bygga förskolor samt nya skollokaler i helt andra delar av kommunen, som exempelvis Söderfors, Skärplinge och Kyrkbyn.

Sara Sjödal (C), kommunstyrelsens ordf. samt gruppledare

Emma Lokander (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordf. samt gruppledare

Ann-Kristin Ringefors (KD), gruppledare

Alfred Mujambere (L), gruppledare

Joachim Stormvall (MP), gruppledarearbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar