Fira jul med gott samvete – välj en miljövänlig gran


Många som köper sin julgran utanför stormarknaden tror kanske att granarna kommer från svensk skog. Så är inte fallet utan de flesta granarna kommer från Danmark. Där odlas de på åkermark, ofta med användning av konstgödning och bekämpningsmedel. Enligt uppgift kan de danska granarna besprutas upp till 26 gånger för att bland annat slippa problem med svampangrepp i de ofta täta planteringarna.

I handeln finns även ekologiska och KRAV-märkta julgranar. Då behövs inga bekämpningsmedel, eftersom man planterar granarna glest för att slippa parasitangrepp. Svensk rödgran, till  skillnad från kungsgran,  är dessutom lättare att odla utan bekämpningsmedel.

Många stormarknader använder julgranar som lockvara. De köper då in de billigaste granarna som kan ha huggits månader i förväg. Dessa granar riskerar att torka (barra) när de kommer in i rumstemperatur, då fotens vattenuppsugande förmåga har slutat att fungera.

Den som köper en plastgran bör tänka på att den tillverkas av olja och ofta transporteras ända från Kina.

För miljöns skull och för att inte få en tidigt barrande gran är det bästa alternativet att hugga granen strax före jul i grannens skog, naturligtvis med tillstånd.

Ifall du dessutom efter jul lämnar granen på närmaste miljöstation kan du utnyttja granens bioenergi på bästa sätt. En julgran ger på återvinningen lika mycket energi som det behövs för att driva fyra tvättmaskiner.

Med en närodlad svensk rödgran eller en ekologisk/KRAV-märkt julgran som återvinns kan du fira jul med gott samvete.

Per-Olof Erickson, Naturskyddsföreningen i Gävlearbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar