De stora farorna med tv-sända rättegångar


REPLIK. Håkan Lavén, före detta hovrättslagman i Göta hovrätt, skriver på Expressen Debatt att rättegångarna i uppmärksammade mål bör tv-sändas. Skälen för det är, enligt Håkan Lavén, dels att utvecklingen går mot ett mer slutet och tillknäppt domstolsväsende, dels allmänhetens stora intresse för brott och straff.

Jag vill först bemöta påståendet om att utvecklingen går mot ett mer slutet domstolsväsende. Som ett argument för det anger Håkan Lavén att de stränga säkerhetskraven vid många domstolar avskräcker från besök. Det tror jag är direkt fel. Domstolarnas säkerhetskontroller och närvaron av ordningsvakter har som primärt syfte att skapa en trygg och säker miljö för såväl anställda som besökare. Jag tror tvärtom att avsaknaden av säkerhetskontroller skulle minska mångas benägenhet att besöka en domstol. 

Påfrestning för vittnen

Åter till frågan om tv-sända rättegångar. Huvudregeln är att en förhandling vid domstol ska vara offentlig. Det är en mycket viktig och självklar portalbestämmelse i en rättsstat som Sverige. Från bestämmelsen finns, och bör finnas, vissa undantag. De allra flesta rättegångar är dock offentliga och de intresserade har därmed möjlighet att gå till domstolen och lyssna. 

Håkan Lavén nämner i sin artikel inte vad rättegångar i tv skulle innebära för parter och vittnen. Jag vill därför tillföra den aspekten till diskussionen.

I rättegångar rörande riktigt grov kriminalitet uppvisar vittnen inte sällan en stor ovilja att komma till domstolen. Problemet skulle bli ännu större med den uppmärksamhet som tv-sända rättegångar innebär.

Rättegångar kan vara oerhört påfrestande för personer som antingen själva utsatts för ett allvarligt brott eller har någon nära anhörig, t ex ett barn, som råkat ut för det. När dessa personer lämnar sina berättelser i domstol sker det ofta under påtaglig vånda och mycket stor anspänning. Det ter sig alldeles självklart att tv:s närvaro skulle försvåra ytterligare.

I rättegångar rörande riktigt grov kriminalitet uppvisar vittnen inte sällan en stor ovilja att komma till domstolen. Detta är redan i dag ett stort bekymmer och mycket arbete läggs ner på att få vittnen att komma till domstolen. Det säger sig självt att det problemet skulle bli ännu större med den uppmärksamhet som tv-sända rättegångar innebär. 

En frikänd kan ändå ses som skyldig

Jag tycker också att man på ett mer generellt plan bör beakta samtliga inblandades integritet. Varför ska t ex ett vittne, som råkat se ett mord, behöva visa upp sig inför en stor tv-publik? Hänsynen till integritet gäller självfallet även de tilltalade. Fram till fällande dom gäller en oskyldighetspresumtion. Vid frikännande dom är det lätt att föreställa sig att en person – som varit åtalad för ett mycket allvarligt brott – efter avlutad tv-sändning kommer att fortsätta betraktas som skyldig i mångas ögon. Vägen till ett normalt liv kan därmed bli mycket lång. 

Personliga tragedier

Frågan om tv-sända rättegångar är både komplex och intressant. Och självklart skulle rättegångar i tv ge allmänheten en större kunskap om och insyn i domstolarnas arbete, vilket naturligtvis vore positivt i sig.

Frågan är emellertid inte så enkel. Man måste väga in att rättegångar i första hand berör parter och vittnen samt att det dessutom ofta är personliga tragedier som avhandlas. Det går därför inte att diskutera frågan om tv-sända rättegångar utan att noggrant ta hänsyn till och beakta vad det skulle innebära för dessa personer.  


Av Lennart Strinäs

Tf lagman, Malmö tingsrätt

LÄS MER: Tv-sänd rättegångarna i uppmärksammade mål
LÄS MER: En återfallsförbrytares destruktiva karriär i slappa Sverige
LÄS MER: Jerzy Sarnecki: Min syn på brottsligheten förenklas in absurdumexpressen

Related posts

lämna en kommentar