Nya Kastets skola stängs vid årsskiftet


I november kom Skolinspektionens beslut om att återkalla Nya Kastets skolas tillstånd att bedriva skola från och med årsskiftet. Enligt Skolinspektionen är den nya ägaren bulvan åt den tidigare, som i sin tur har besvärande kopplingar till islamistisk extremism.

Skolans ägare har via sin advokat överklagat beslutet till förvaltningsrätten i Stockholm. I sin överklagan framhåller skolledningen att man klippt alla band till den tidigare ägaren och understryker att man har elevernas föräldrars fulla förtroende att driva skolan vidare.

För att hindra att Skolinspektionens beslut börjar gälla vid årsskiftet yrkade Nya Kastets skola på inhibition hos förvaltningsrätten. Den begäran har avslagits.

– Vi tycker att beslutet från Skolinspektionen ska fortsätta att gälla, säger Johan Höök, rådman på förvaltningsrätten.

Han medger att det i sig är en fingervisning om i vilken riktning beslutet kommer att gå. Är det sannolikt att förvaltningsrättens beslut går på den klagandes linje brukar inhibition beviljas.

– Det kan man väl säga, säger Johan Höök.

“Det är ett beslut som för Nya Kastets skola AB kan medföra betydande olägenhet genom att börja gälla från den 31 december 2020. Av utredningen framkommer samtidigt ett tydligt motstående intresse av att eleverna inte utsätts för extremistisk påverkan. För att inhibition ska meddelas under sådana omständigheter krävs därför en tämligen hög grad av sannolikhet att avgörandet kommer att ändras i sak”, står det i förvaltningsrättens beslut.

Nya Kastets skolas närmare 120 elever i årskurserna F-6 kommer att erbjudas platser på kommunala skolor.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar