Man kan inte köpa julmat med beröm


Region Gävleborg satsar 50 miljoner på att höja lönerna inom vårdyrkena. Det beskedet kom i veckan och det är ett väldigt bra besked. .

Lönelyftet kommer finansieras genom att sänka kostnaderna för hyrpersonal och konsulter. Att man vill jobba bort kostnaderna för hyrpersonal har fler positiva effekter än att det ökar utrymmet för att höja den ordinarie personalens löner.

Hyrpersonal är dyr vård som skapar bristande kontinuitet i vården, vilket i sig riskerar påverka patientsäkerheten negativt. Därför handlar beskedet inte bara om högre löner för personalen man faktiskt valt att anställa.

Det betyder också bättre vård för patienterna.

Att Region Gävleborgs arbete med att få ner kostnaderna för hyrpersonal gett resultat vet vi redan. Under 2019 lyckades man pressa ner kostnaderna med 21 miljoner, och arbetet med det fortsätter.

Systemet med hyrpersonal för att klara bemanningen har länge kritiserats. Men svårigheterna att rekrytera bland annat sjuksköterskor är också ett problem som behöver lösas. Vården måste rulla på. Men att hälla pengar över hyrlösningar som både är dyrt och betyder sämre vård har aldrig varit en långsiktigt hållbar lösning. Systemet skapar oönskade effekter. Varför ska någon välja att vara regionanställd om kollegan som är inhyrd tjänar mer och är mer omhuldad av arbetsgivaren än den som väljer att troget arbeta kvar och vara fast anställd?

Att satsa på fast anställd personal är en långsiktig investering i vården och vårdkvaliteten. Att ha fasta vårdkontakter bidrar till en effektivare vård där patienten istället för att träffa olika läkare varje gång med allt vad det innebär ifråga om risk för informationsförlust, risk för fördröjning ifråga om remisser med mera får träffa samma läkare.

Vården är en av vår tids stora frågor. Både ifråga om hur vården ska organiseras, men också ifråga om vilken vård vi som patienter förväntar oss. Problemet med att ha delat upp vården i 21 regioner har visat sig vara stora i samband med pandemin. Men det betyder inte med självklarhet att en förstatligad vård skulle vara bättre, även om röster nu höjs för det.

Nationella kriser kräver naturligtvis nationell samordning. Men närhetsprincipen är även den viktig och innebär att beslut skall fattas på en så nära nivå som möjligt till de som omfattas av besluten. Vilka behoven är i Hofors vet regionens politiker trots allt mer om än vad beslutsfattare i en förstatligad vård skulle göra.

Regioner som Gävleborg har haft svårt att rekrytera personal genom åren. Det handlar av allt att döma framför allt om en urban norm där högutbildade tenderar flockas i städerna. Att Stockholm anser sig ha så gott om personal att de under 2019 varslade personal visar att villkoren ser väldigt olika ut för regionpolitiker beroende på om man ansvarar för vården i Gävleborg eller i Stockholm.

Men ett är säkert; visar man inte den personal man har uppskattning kommer man inte bara få svårt att rekrytera. Då blir det svårt att ens klara av att behålla den personal man redan har.

Det är också därför beskedet om att man under nästa år satsar 50 miljoner på ett lönelyft är så bra. Både för anställda och patienter.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar