Epatraktorer – ett gissel eller möjlighet


En gång i tiden skapades uttrycket epatraktorer. Hästar var ”inkallade” till försvaret av landet. Gamla bilar och lastbilar byggdes om till arbetsfordon för främst jordbruket.

Idag är behoven och möjligheterna annorlunda. Jordbruket har andra behov. Epatraktorerna har blivit en möjlighet för bilintresserade ungdomar. När man ser allt från gamla Volvon till BMW av senaste årsmodell rulla som epatraktor förstår man att det är något fel i syftet med uttrycket epatraktor.

I många stater i USA finns möjligheten för ungdomar att ta körkort när hen har fyllt 16 år. Dagens svenska ungdomar med sin mognad skulle bli lika bra bilförare som de i USA.

Förslag:

För att råda bot på irritationer i trafiken och ta bort laglösheten med ”trimmade” epatraktorer förslår jag att vi ändrar lagen så att man efter obligatorisk utbildning i bilskola får möjlighet att ratta en bil.

Vinsten:

Bättre ordning i trafiken.

Säkrare bilar som motsvarar dagens krav.

Årliga besiktningar höjer kvaliteten på fordonsparken.

(Epa besiktas andra gången efter 48 mån, sedan efter24 mån).

Minskar riskerna för laglöshet.

Körkortet kostar, men sammantaget får man bättre ekonomi.

Polisens arbete förändras positivt.

Miljöförbättringen blir betydande.

Göran Olssonarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar