Det ges olika bud om lek på förskolornas gårdar


Kommentar till “Mänskligt bajs, klotter och glaskross – här sker skadegörelsen på skolgårdarna i Sandviken”

För det första måste jag starkt understryka att jag naturligtvis tycker att det är helt fel att man vandaliserar förskolornas och skolornas utemiljöer och skolgårdar.

Det som får mig att reagera är att Rolf Sundqvist säger att  “På förskolornas gårdar är det alltid förbjudet för allmänheten att vistas utanför verksamhetstid.”  Medan det på kommunens hemsida gällande lekplatser står: “Det finns också fler lekplatser under helgerna då alla barn är välkomna att leka på de kommunala förskolornas utemiljöer.” 

Så vad är det jag ska rätta mig efter? Kommunens hemsida eller Rolf Sundqvist? Kan jag leka med barnen på förskolans lekplats på helgerna eller gör vi oss skyldiga till olaga intrång då?

Förvirrad

SVAR DIREKT:

Informationen på hemsidan var felaktig och har nu tagits bort – tack för att du påpekade det.

Förskolegårdarna i kommunen är inte allmän plats, och på grund av den ökande skadegörelsen och nedskräpningen vi drabbats av, kan vi inte låta allmänheten använda våra förskolors gårdar längre. Vi hänvisar istället till någon av de 30-talet offentliga lekplatser som finns runt om i kommunen.

Med vänlig hälsning

Rolf Sundqvist, säkerhetschefarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar