lokala kulturpersonerna som får dela på en halv miljon i coronastöd


I oktober kunde vi berätta att Gävle kommun avsatte en halv miljon kronor i extra stöd till den lokala kulturen, för att lindra virusets konsekvenser.

– Vi kan inte räkna med att alla våra kulturutövare tar ett steg tillbaka nu, och ändå finns kvar efter pandemin, sa kulturnämndens ordförande Helene Börjesson (MP) då.

Stödet ska gå till kultur som sker enligt Gävle kommuns kulturpolitiska program. Programmet har bland annat ett mångfaldsmål – att kultur ska vara tillgänglig för alla. Plus att “barns och ungas behov och rättigheter särskilt ska beaktas”.

“Vi har fått in 40 ansökningar och har beviljat 25 stycken av dessa. Det är ett bra resultat, men vi kan samtidigt konstatera att behovet är större än vad vi har kunnat möta” säger nu Sofia Nohrstedt, kulturchef i Gävle kommun, i ett pressmeddelande.

Ansökningar motsvarande tre gånger stödsumman har kommit in.

“I flera fall handlar det om omställning av verksamhet till mer digitala former, men även konstnärligt fördjupningsarbete och inkomstbortfall på grund av corona har beviljats” enligt pressmeddelandet.

Här är alla aktörer som beviljades stöd:

Anna Abrahamsson

Ann-Catrin Olsson

Artur Musik Produktion

Cherstin Hansson

Christians Musik & Text

Gasta Comedy Club

Gustaf Lord

Gävle Konstgrafiker

IDKA (två projekt)

Lena Wennberg

Lilian Sjölund

Maria Lewis

Martin Zeidner

Mikael Strömberg

MW Konst

Norrsundets Arbetarteaterförening

Olle Törnqvist

Pamela Nilsdotter

Sanvaresa Frilans

Skottes Musikteater

Sundin Sport & Kultur

Sveriges Fängelsemuseum

Taste Of Sound AB

Viktor Zeidnerarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar