LO-förbunden varslar om stridsåtgärder på Sandvik


LO-förbunden vill säkerställa likvärdiga villkor mellan inhyrd personal och anställda vid kundföretagen. Därför har man nu varslat om att vidta stridsåtgärder mot Kompetensföretagen.

Totalt omfattas 1 000 personer på olika arbetsplatser i landet där Sandvik Mining and Construction Tools AB är en av dessa.

Varslet har sin grund i ett avtal som LO sagt upp och som inte omförhandlats. Syftet med avtalet är att de som jobbar på bemanningsföretag ska skyddas av ett kollektivavtal i likhet med villkoren på den övriga arbetsmarknaden.

– Det ska inte vara billigare att ta in bemanningsanställda än att ha ordinarie personal. De bemanningsanställda ska inte heller ha sämre villkor. Detta vill inte Kompetensföretagen gå med på, säger Kent Ackholt, samordningsansvarig på LO för det gemensamma bemanningsavtalet, i ett pressmeddelande.

Varslet är indelat i två steg. 18 december inleds första steget som innebär nyanställningsblockad, övertidsblockad och mertidsblockad.

7 januari inleds en total arbetsnedläggelse på åtta arbetsplatser runt om i landet där alltså Sandvikbolaget omfattas.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar