Färre har sökt sig till akuten i Gävle under corona – här är tänkbara förklaringar


Tidningen rapporterade i början av coronapandemin om en påtaglig minskning av besöken på de somatiska akutmottagningarna i Gävleborg. Folk tyckes avstå från att söka sig dit, kanske av rädsla för att bli smittade av corona. Under mars-april minskade besöken med 28 procent jämfört med samma period 2017-2019, visar siffror som Nyhetsbyrån Sirén tagit del av via Socialstyrelsen.

Även senare under året har trycket på akutmottagningarna varit lägre än normalt i hela landet och näst mest i Gävleborg där 19 procent färre besök uppmättes under maj-september. Men under hösten har regionen börjat se en återgång till det normala.

– Nu är vi nästan uppe på samma nivåer som åren innan, säger Walentin Lindholm, verksamhetschef för ambulansen och akuten.

Han ser flera tänkbara orsaker till att färre än vanligt har sökt akutsjukvård.

– Under första coronavågen var vår bedömning att många var rädda för att de skulle bli smittade av corona om de uppsökte akuten. Men är man akut sjuk ska man absolut inte tveka att söka sig dit. Vi har rutiner för att skydda alla patienter, säger han.

En annan förklaring kan vara att patienter med lättare besvär i större utsträckning har sökt sig till hälsocentralerna.

– Det vill vi också att man ska göra i lägen där det inte är akut. Man kanske har tänkt sig för, ringt 1177 och fått mer konkret sjukvårdsrådgivning, säger Walentin Lindholm.

På flera hälsocentraler har det upprättats luftvägsmottagningar dit patienter har kommit akut för att kontrollera luftvägsbesvär.

Det kan också vara så att folk dragit sig från att söka akutsjukvård eftersom man inte vill belasta vården i onödan, tror Walentin Lindholm. Men han tillägger att det inte finns någon anledning att tänka så.

– Vi är inte så belastade att vi inte klarar ett ökat tryck. Man kan tro det, men vi har kapacitet.

Frågan om varför trycket på akuten har minskat är komplex och det finns inga givna förklaringar, menar han.

– Vi har sett att stroke och hjärtinfarkt har gått ner under coronapandemin. Det kan finnas förklaringar i att människor levt ett lugnare tempo, jobbat hemma och inte utsatt sig för stress i samma utsträckning. Men man kan spekulera hur mycket som helst egentligen. Det behövs mer forskning.

Hans viktigaste budskap till allmänheten är att den som är akut sjuk och behöver vård inte ska tveka att söka sig till en akutmottagning.

– Annars kan det få allvarliga följder. Är du osäker och inte akut sjuk så be att få rådgivning om vilken vårdnivå du ska vända dig till, exempelvis genom att ringa 1177 eller din hälsocentral, säger Walentin Lindholm.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar