Handen förblir utsträckt – låt oss hantera vaccineringen med politisk samsyn


Slutreplik på “S har tappar kontrollen över vaccineringen”

Inom kort ska regionstyrelsen i Region Gävleborg ta ställning till Moderaternas (M) politiska krav att styrelsen själv måste utforma och genomdriva en egen vaccinationsplan. Som hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande känner jag mig föranledd att påtala det olägliga med förslaget, eftersom vare sig smittskydd eller sjukvård efterfrågat eller känner sig betjänta av politisk inblandning i själva planläggningen rörande vaccineringen. Den redan pågående planeringen bör inte tyngas av politiska pålagor eller hänsynstaganden.

LÄS MER I DEBATTEN: “Moderaternas förslag om vaccinering är obetänkt och illa övervägt”

I min roll som ordförande finns en skyldighet att värna välfungerande sjukvårdsverksamhet från alltför ingripande och omotiverade politiska krav på personalen. Därför uppmanade jag M i min förra debattartikel att dra tillbaka sin begäran att styrelsen ska gripa in politiskt i sjukvårdens pågående planeringsarbete och istället gå med på att arbetets kontinuerligt och noga följs av styrelsen, under hela tiden som vaccineringen pågår. Mitt förslag medger för samtliga partier att ta del av bedömningar och utfall men utan att distrahera.

Som nytillträdd ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden såg jag här en möjlighet att nå samsyn och politisk uppslutning bakom den kommande vaccineringen. M har ju visat att man är beredd att sluta upp när det gäller mitt initiativ att vaccineringen ska vara kostnadsfri för medborgarna. Jag hoppades och trodde att det skulle vara möjligt också vad gäller själva vaccineringsplaneringen. Och jag tror så än, eftersom jag i svaret från M inte kan se att erbjudandet om samsyn och uppslutning helt avvisas.

Ännu finns tid för M att sätta sig över politisk prestige och återigen sluta upp och nå politisk samsyn. Det skulle vara värdefullt och skicka en mycket tydlig signal till allmänheten om att pandemin och vaccineringen i vårt län inte är föremål för politisering och konflikt.

Så ta nu vara på tiden fram till kommande styrelsemöte M och samtala internt sinsemellan. Handen förblir utsträckt.

Jan Lahenkorva (S), ordförande Hälso- och sjukvårdsnämndenarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar