Demokrativillkoren måste fungera i verkligheten, KD


REPLIK. De senaste veckorna har högeroppositionen, däribland KD:s Andreas Carlson, sysselsatt sig med att kritisera regeringen för att inte ha presenterat lagförslag om demokrativillkor för bidrag till civilsamhället. Det gläder mig att oppositionen delar regeringens syn på vikten av tydliga villkor för föreningslivet och att medel ska gå dit det är avsett. Regeringen arbetar för att kunna besluta om nya regler så snart som möjligt. Men lösningen kan aldrig vara att gå fram med en oanvändbar lag. 

Att skattepengar utnyttjas på felaktigt sätt är helt oacceptabelt. Om detta är vi överens. Däremot verkar bevekelsegrunderna för hårdare krav i bidragsgivningen skilja sig: för högeroppositionen verkar det grunda sig i en vilja att måla ut delar av civilsamhället som en grogrund för extremism, för regeringen handlar det om att säkerställa att inga skattepengar går till antidemokratiska organisationer och att skapa långsiktiga spelregler för det rika föreningsliv som finns i Sverige. 

Ett nytt enhetligt demokrativillkor

Demokrativillkor finns redan i dag i majoriteten av bidragsförordningarna till det civila samhället och vi arbetar löpande med att förstärka tillämpningen av dem, exempelvis genom utökade anslag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Men arbetet kan och ska alltid utvecklas och det är därför viktigt att införa ett nytt enhetligt demokrativillkor. 

Högeroppositionen vill överlag ge så lite pengar som möjligt till det demokratibärande föreningslivet. Vårt mål är ett annat.

Under förra mandatperioden tillsatte regeringen tre utredningar vars betänkanden nu bereds i regeringskansliet. En om stöd till trossamfund, en om allmänna arvsfonden och en om övriga bidrag till det civila samhället. Efter den utdragna regeringsbildningsprocessen 2018 tog vi vidare arbetet direkt. 

Frågan om personuppgifter

Innan de slutgiltiga lagförslagen läggs fram ser vi nu till att det nya skarpa demokrativillkoret ska kunna tillämpas i praktiken. Under arbetet konstaterades ett behov av att titta på frågor om personuppgiftsbehandling och sekretess. Tydliga villkor som ställer krav på företrädares beteende innebär att organisationer och myndigheter måste behandla känsliga personuppgifter. Det måste tas på allvar. Att låtsas som att detta är ett svepskäl för att slippa arbeta med den här viktiga frågan visar bara hur dåligt insatt högeroppositionen är i själva problematiken. 

Regeringen tillsatte nyligen en ny utredning som ska analysera just personuppgiftshanteringen. Uppdraget innebär också att analysera och ta ställning till inrättande av en stödfunktion för fördjupade granskningar av bidragssökande organisationer, vilket Säkerhetspolisen har sett behovet av. Det är alltså en tydlig förstärkning av arbetet mot antidemokratiska aktörer. Utredningen kommer att vara färdig i sommar för att regeringen ska kunna fullfölja ambitionen att lägga fram förslag innan mandatperiodens slut. 

Föreningslivet är viktigt för Sverige

Ur högeroppositionens perspektiv är det naturligt att driva på utan att ta hänsyn till sakförhållandena. Huvudfrågan för dem är att utmåla delar av civilsamhället som samhällsfarligt och att överlag ge så lite pengar som möjligt till det demokratibärande föreningslivet. Men vårt mål är ett annat: vi ser hur mycket föreningslivet betyder för hela Sverige. Därför vill vi ha ett skarpt, enhetligt och användbart villkor som ser till att pengarna hamnar där de hör hemma. Då behöver man göra det ordentligt och se till att det fungerar i praktiken. 


Av Amanda Lind (MP)

Kultur- och demokratiminister


LÄS MER: När ska regeringen sluta dalta med extremister?
LÄS MER: Ranstorp: Ska miljoner fortsätta gå till fusk, judehat och islamism?
LÄS MER: Tvinga ledningen för Folkbildningsrådet att avgåexpressen

Related posts

lämna en kommentar