Bristande coronahantering på förskola i Ockelbo – lösningen? Hemgjord film


Det var efter en arbetsmiljöinspektion den 17 november som förskolans brister framkom.

Enligt Arbetsmiljöverket saknade förskolan dokumentation, som gör det omöjligt att se om förskolan över huvud taget vidtagit åtgärder mot covid-19-smitta.

Förskolan drivs av ett föräldrakooperativ och personalen är anställd av en ekonomisk förening. Enligt ordförande Emmeli Hertzman ska förskolan ha vidtagit flera åtgärder under höstterminen.

– Det har vi gjort. Vi har bara inte skrivit ned det på papper, säger hon.

Förutom dålig dokumentation ska förskolan även ha haft brister vad gäller smittrisker i arbetsmoment. Arbetsmiljöverket bedömde att personal kunde komma i kontakt med kroppsvätskor och på så sätt smittas.

Här anses bristande utbildning vara anledningen.

Enligt Emmeli Hertzman ska dock samtliga brister i dag vara åtgärdade.

Förskolan är i dag extra noga att skriva ned de saker man faktiskt gör. Man ska även ha gjort en film för att visa personalen hur man undviker smittrisker bäst.

– Vi har haft det lite svårt med internutbildning. Jag, som är sjuksköterska i mitt yrke till vardags, tog tillfället i akt och gjorde en liten film om hygien, säger Emmeli Hertzman.

Förskolan ska dock inte ha drabbats särskilt hårt av pandemin. Trots en del förkylningar ska man ännu inte haft några bekräftade fall av covid-19.

Enligt ordföranden kommer förskolan nu att, utöver den förbättrade dokumentationen, skicka med och visa den film som gjorts som bevis att man åtgärdat samtliga brister.

Senast 12 januari ska förskolan Svalan visa att bristerna är åtgärdade. Då gör Arbetsmiljöverket en återinspektion via telefon.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar