Kommer elen verkligen räcka till alla?


Såg på tv om de tilltänkta serverhallarna som planeras att byggas i Horndal, bara de tillsammans beräknas förbruka lika mycket el som Västerås och Uppsala tillsammans. Lägg därtill hallarna som byggs i Gävle och Sandviken. Förutom detta fasar SSAB ut kolet i Luleå till förmån för el för sin nya ståltillverkning med vätgas.

Som om inte det vore nog kommer det gigantiska investeringar i malmfälten i norra Sverige, och inte lär det vara kol eller olja som utgör energikällan. Sedan den jättestora batterifabriken som byggs i Skellefteå, North Volt. Detta är bara i norra Sverige plus mycket som jag inte tagit med här. För att inte tala om alla elbilar som kommer att laddas över hela landet om det går som staten tänkt. Förutom detta ligger tydligen Svenska Kraftnät efter med utbyggnaden av effektiva matarledningar till södra Sverige.

Så, hur och var ska landet kunna utvinna och leverera så mycket el? Några vindsnurror här och där lär inte hjälpa. På vilken nivå kommer elpriset att hamna på för en vanlig konsument? Vilket uppvärmningssystem ska en ung familj välja idag som bygger ett nytt hus? Är allt som har med el att göra en vettig investering, eller kommer det att bli alldeles för dyrt? Kommer el bara att vara till för industrin?

Eoqarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar