Förebyggande arbete mot våld måste stå i centrum


En av kommunens främsta uppgifter är att tillhandahålla välfärdstjänster för de som bor här. Det ansvaret kan alltid vidgas men grundplattan ligger fast oavsett ekonomisk situation. Skyddsnätet finns där och kommer så också att göra under en lågkonjunktur.

Ett fokus ska alltid finnas på det förebyggande arbetet. En ingång måste vara att människor frivilligt och enkelt ska kunna söka hjälp hos bland annat Sektor Välfärd. Om människor idag känner att de behöver stöd och tar kontakt med Sektor Välfärd behöver problemen individerna har vara betydligt allvarligare än tidigare. Detta leder till att färre får hjälp tidigt och det som skulle kunna varit en förebyggande insats riskerar att bli en långvarig kostnad för både individ och kommun. Därför behöver arbetet stärkas kring det förebyggande arbetet. Nya ingångar behöver etableras för de som med en relativt liten insats kan undvika behovet av långvariga insatser.

Gävle kommun ser att våld- och hedersrelaterade skyddsplaceringar ökar. Här krävs ett strategiskt arbete och ett arbete där expertkompetens och ansvar behöver centraliseras istället för att frågan är utspridd i Gävle kommuns organisation.

Hedersrelaterat våld och förtryck sitter djupt rotat och Sektor Välfärd har inte tillräckliga erfarenheter av detta arbete. Gävle kommun har tagit emot många som vuxit upp i hederskontext. Det krävs ett långsiktigt arbete och det är inte helt säkert att barn och unga kan komma tillbaka till sin hemmiljö utan behöver skyddsplaceringar över tid. Det är viktigt att Gävle bygger upp en organisation och är tydlig med att kommunen alltid reagerar och aldrig backar i dessa frågor.

Ytterligare ett steg i det förebyggande arbetet bör vara att fånga upp fler unga i skaligt beteende. Ett led i det bör vara att fältassistenternas verksamhet utökas till att även omfatta åldern 19 till 29 år. Att fler unga identifieras och får hjälp i ung ålder är utan tvekan avgörande för om ett långvarigt utanförskap väntar dem.

Moderaterna kommer fortsätta arbeta för att de förändringar som behöver genomföras för att åstadkomma en effektivare organisation också ska implementeras. Det är vi skyldiga de som lever med våld i nära relationer, unga som hamnat i skadligt beteende och alla andra som lever i vår kommun.

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition

Eva Marja Andersson (M), gruppledare i socialnämndenarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar