Moderaternas förslag om vaccinering är obetänkt och illa övervägt


Vid regionstyrelsens kommande sammanträde i Region Gävleborg behandlas Moderaternas politiska krav att styrelsen själv måste utforma och införa en egen så kallad ”vaccinationsplan” för Gävleborgs län. Regionstyrelsen bör avvisa kravet.

Moderaternas förslag att regionstyrelsen måste utarbeta och politiskt fastställa en egen vaccineringsplan är obetänkt och illa övervägt. Nu är inte tiden att rulla ut politiska krav på och hinder för smittskyddet och sjukvården att verka professionellt och effektivt. Där pågår nämligen redan beredskap och planering för flera scenarier vad gäller vaccineringen av medborgarna i vårt län. Som ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden vet jag det, därför att jag som förtroendevald ser till att hålla mig kontinuerligt informerad om läget. I princip har jag daglig kontakt upprepade gånger med ansvariga befattningshavare om just planeringen av vaccineringen. Politikens ansvar är att agera med tillit till smittskyddet och sjukvården, men se till att hela tiden verifiera. Lita på att sakkunskapen vet vad man gör, låta dem utföra jobbet utan “överrock”, men se till att verifiera informationen de ger tillbaka.

Det finns ingen efterfrågan hos smittskydd eller i sjukvården om politisk inblandning i planläggningen rörande vaccineringen. Att i det läget topprida smittskyddet och sjukvården med krav på att personalen ska lägga sin tid på en politisk vaccineringsplan, vore olyckligt och potentiellt till och med skadligt.

Som ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden kommer jag därför att avråda styrelsen från politisk inblandning och detaljstyrning av den kommande vaccineringen. Istället kommer jag att föreslå Moderaterna att dra tillbaka kravet på en politiskt beslutad vaccinationsplan, och hellre gå med på att regiondirektören vid kommande styrelsemöten lämnar rapport om utformning, anpassning, implementering och genomförande av den redan befintliga vaccinationsplaneringen.

Om Moderaterna inte kan godta mitt förslag, måste jag som ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden föreslå regionstyrelsen att avvisa Moderaternas krav om en egen politisk vaccinationsplan.

Jan Lahenkorva (S), ordförande Hälso- och sjukvårdsnämndenarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar