Region Gävleborg måste prioritera cancervården


Liberalerna har tillsammans med samarbetspartierna, M, KD och SVG i Samverkan Gävleborg lagt fram vårt budgetförslag för Region Gävleborg 2021. 

Vi anser att Region Gävleborg måste prioritera cancervården. Var tredje svensk drabbas någon gång i livet av cancer. Genom förebyggande arbete kan vi minska sjukdom och lidande för många genom att upptäcka och åtgärda besvär i tid.

Idag erbjuds mammografi till kvinnor mellan 40–74 år. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och risken för bröstcancer ökar med åldern. Genom förebyggande arbete kan vi minska sjukdom och lidande för många genom att upptäcka och sätta in åtgärder i tid.

Vi vill införa mammografi för kvinnor över 75 år. Syftet med screeningen är att sjukdomen ska upptäckas innan den hunnit ge symtom. Vi tycker att en stigande medellivslängd i sig är ett starkt skäl för att erbjuda äldre kvinnor screening.

Prostatacancer är den vanligaste tumörsjukdomen bland män. Sjukdomen orsakar 2 400 mäns död årligen. Idag kan man via kunskap och teknik upptäcka detta i tidigt skede. Med ny teknik kan ett enkelt blodprov göra att diagnosen blir mer precis än PSA, som idag är den vanligaste indikatorn på prostatacancer.

Det är orimligt att vården i Gävleborg låter tiden gå utan att använda ny kunskap och teknik för att rädda människors liv och undvika onödigt lidande. Vi anser att allmän prostatascreening för män ska införas.

Införande av mammografi för kvinnor över 75 år och allmän prostatascreening för män skulle visa att vi på allvar prioriterar cancervården i Region Gävleborg.

Hasse Backman (L), regionråd i opposition Gävleborg

Helena Englund (L), gruppledare Gävleborg

Peter Nordebo (L), ledamot regionfullmäktige Gävleborgarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar