Liberalerna lever i en privilegierad värld långt från verkligheten


Svar till Liberalerna: “Arbetsrätten måste moderniseras”

Liberalerna skriver att den svenska arbetsrätten ska ”moderniseras”. Man menar att framför allt att lagen om anställningsskydd är föråldrad och är ett hinder för arbetsgivare att nyanställa. Tyvärr uppvisar Liberalerna en gigantisk okunnighet om dagens arbetsmarknad och de villkor som praktiseras i verkligheten. Liberalerna skriver om att kompetens ska vara en mycket större faktor för vilka som får vara kvar på ett företag i framtiden. Här sparkar Liberalerna in vidöppna dörrar. LAS § 22 säger att arbetstagare ska ha tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete. LAS § 22 ger också arbetsgivare med färre än tio anställda möjlighet att godtyckligt undanta två personer från turordningen vid uppsägning. Här finns alltså redan de regler som Liberalerna säger sig vilja införa. Det Liberalerna också fullständigt missar är att i de absolut flesta företag då stannar kompetensutveckling vid toppen av organisationspyramiden – det är bara chefer och ibland mellanchefer som får någon reell kompetensutveckling, människor ”på golvet” märker mycket sällan av något sådant. De blir då med Liberalernas tolkning utbytbara – slit och släng helt enkelt.

Liberalerna bidrog stärkt till stora förändringar (läs: försämringar) av LAS under de borgerliga regeringarna 1991–1994 och 2006–2014, bland annat undantagen för företag under tio anställda och införandet av ”allmän visstid” som i praktiken är en provanställning på två år. Allmän visstid kan avslutas inom kontraktstiden vilket i många fall löper en månad i taget – man är provanställd på två år och kan avslutas nästa månad. Den är den ”moderna” trygghet Liberalerna anser att vanliga människor är värd. Du ska inte veta om du har något arbete nästa månad. En ganska skrämmande människosyn.

Mängder med människor, särskilt ungdomar, sitter varje dag med mobilen i handen för att de väntar på ett sms om arbete som kanske aldrig kommer. Jag har träffat unga som inte ens vågar hoppa in i duschen för de tror de ska missa ett arbetspass. Så ”modern” är arbetsrätten i Sverige idag – vad mer vill Liberalerna ha?

LAS är så pass sönderskjuten av Svenskt Näringsliv nu att det är fritt fram för företagen att hyvla ned människors arbetstid från heltid till ingenting helt utan någon uppsägningstid. Du kan alltså successivt går från 40 tim/v till 30 tim/v till 20 tim/v till 10 tim/v och till 2 tim/v på egentligen bara några veckors mellanrum. Och i praktiken har ingen formell uppsägning skett förrän de sista 2 tim/v försvinner. Och hur tror Liberalerna att den personens A-kassa ser ut då? Ja, den är ju lika söndersågad.

Liberalerna lever i en oerhört privilegierad värld långt, långt från någon form av verklighet.

Vakna upp nu, Liberaler!

Poul-Erik Jensenarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar