Coronasmittan mot nya höjder – nu tar regionen hjälp från Tyskland: “Ska fördubbla testkapaciteten”


När Region Gävleborg på torsdagen höll sin sedvanliga presskonferens om coronaläget i länet var det dystra tongångar.

Smittspridningen som tilltagit i länet de senaste veckorna fortsätter att öka.

– Det är en explosionsartad ökning. Vi ser inga tecken på att vi nått kulmen, konstaterar Lars Wesslén.

Sjukhusen blir alltmer pressade. Just nu vårdas 58 patienter med covid-19 på länets tre sjukhus. Nio av patienterna ligger på Iva.

Covidvården tar så stora resurser i anspråk att det, precis som i våras, kan drabba patienter som väntar på icke-akuta operationer eller mottagningsbesök. Patienter kan bli hänvisade till annat sjukhus än det närmaste eller helt enkelt få sin behandling uppskjuten.

– Vi är tillbaka i det ansträngda läge i sjukhusvården som vi hade i början av juni, säger Johan Kaarme, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

Regionen rapporterar just nu cirka 1200 nya bekräftade covid-19-fall i veckan. Men det verkliga antalet är betydligt fler. Testningen i länet har sedan en tid slagit i kapacitetstaket och många fall förblir odiagnosticerade.

Men detta är på väg att förändras. Regionen kommer inom några dagar att byta till en ny leverantör av analyser av coronaprover. Alla prover som tas vid den allmänna testningen ska hädanefter skickas till ett laboratorium i München.

– Det är ett jättelikt laboratorium med en enorm kapacitet. För oss betyder det att vi kan höja testkapaciteten från 5 000 prov i veckan till 10 000 prov i veckan, säger Lars Wesslén.

Det är Folkhälsomyndigheten som styr över vilka externa laboratorier som regionerna får anlita för covidprover. Gävleborg har hittills vänt sig till ett laboratorium i Stockholm. Att proverna nu ska börja skickas utomlands kan skapa logistiska svårigheter, medger Lars Wesslén.

– Proverna ska köras till Arlanda, sedan flygas till München. Det kan ta ett tag att få det intrimmat. Men svarstiderna blir desamma som i dag. Och eftersom det sammantaget innebär en så stor kapacitetsökning ser jag det som en stor vinst för oss, säger Lars Wesslén.

Det är också på gång att införa så kallade snabbtester, antigentester, i Gävleborg. Det är prov som tas i näsan och som utförs av vårdpersonal. Testerna går snabbt. De ger svar inom en kvart. De är inte lika känsliga som andra coronatester men anses ändå användbara vid till exempel akutmottagningar och äldreboenden.

– Vi har beställt 20 000 sådana snabbtester. Innan vi kan ta dem i bruk måste vi se över deras prestanda och kontrollera att de håller vad de lovar, säger Lars Wesslén.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar