Vi ber om ursäkt för att det har trasslat med Telia


Svar till Mats: “Telia gör allting vansinnigt krångligt”

Hej Mats

Först vill vi be om ursäkt för att det har trasslat när du och din far skulle ordna med en beställning hos oss. 

För att motverka bedrägerier får alla kunder som beställer något identifiera sig. Vi behöver helt enkelt veta att vi pratar med rätt person när det gäller personuppgifter. Det kan ske via legitimation i butik eller via digital legitimation, som exempelvis BankID. 

Behövs ett eller flera ombud som sköter ens ärenden så erbjuder vi fullmakt som en lösning. För att en fullmakt ska gälla krävs att den person som ska stå för ett abonnemang eller annat köp hos oss personligen undertecknar Telias blankett eller annan tydlig fullmakt. Skickas blanketten eller en annan fullmakt in via mail ska den skannas eller fotograferas. Vi förstår om det upplevs som krångligt men det är en del av rutinerna för våra kunders säkerhet. 

Erbjudande om Framtidens nät, det vill säga nya moderna tjänster som ersätter gammal teknik, skickas ut i god tid för att våra kunder ska kunna välja den lösning som passar bäst. I det här fallet har vi tyvärr brustit i kommunikationen om hur ni ska gå tillväga gällande fullmakter och det får vi beklaga. Vi tar med oss dina synpunkter i vårt fortsatta förbättringsarbete.

Vi vill naturligtvis försöka reda ut det här för er. Redaktionen har mina kontaktuppgifter om ni önskar att vi tillsammans ser över en lösning. 

Roija Rafii, pressansvarig Teliaarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar