Vanvård på äldreboende i Gävle – avliden hade variga ögon, usel munhygien och låg i säng nedsmutsad av avföring


Gävle kommun har till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, anmält en händelse som inträffade i början av april i år.

Stora brister upptäcktes då i den omvårdnad som en person som bodde på vård- och omsorgsboendet Vallongården i Gävle fick under sin sista tid i livet.

Personen hade så kraftigt intorkat var och kladd i ögonen att personen inte kunde öppna sina ögon.

Naglarna var långa, brunsvarta och i flera fall vassa och trasiga. Detta kan ha samband med det besöksstopp som då gällde på boendet på grund av coronapandemin. Enligt anmälan hade naglarna inte klippts sedan stoppet infördes och anhöriga inte längre kunde komma och se till den boende.

Personen hade heller inte fått hjälp med munhygienen på länge – matrester fanns kvar i munnen – och kunde eller ville av den anledningen inte äta under flera dagar.

Städningen av lägenheten var också undermålig. Enligt anmälan fanns avföring på sängramen i flera dagar fram tills dess att personen avled.

Utöver det psykiska och fysiska lidandet för den boende har händelsen även inneburit en förtroendemässig förlust för omvårdnadsnämnden i Gävle, enligt anmälan. Nämnden ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå utifrån beslut om vård- och omsorgsboende.

Gävle kommun vill inte närmare kommentera det inträffade eller ge någon förklaring till de missförhållanden som uppdagats.

– Jag säger inget mer än det som står i anmälan. Men självklart är det allvarligt. Nu får vi se vad Ivo säger, om de åtgärder vi vidtagit är tillräckliga eller inte, säger Magnus Höijer, sektorchef vid Välfärd Gävle.

Den handlingsplan som tagits fram efter händelsen indikerar att det på boendet funnits problem med skyddsutrustning och med personalens språkkunskaper och förmåga att ta till sig information. Insatser har gjorts för att förbättra detta och för att öka kunskaperna när det gäller vård i livets slutskede, demensvård, munvård och basala hygienrutiner.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar