Ingen julstämning utan lastbilar – vi kör för näthandelns rekord


Pandemin håller ett otäckt grepp om världen samtidigt som näthandeln förmodas slå rekord inför julhandeln. Det hade inte gått utan lastbilar!

Att handla på nätet har blivit en del av vardagen och bakom vardagens shoppingtur eller något som beställts hem, har sannolikt en lastbil rullat fram och levererat.

Allt tyder på att näthandeln kommer fortsätta öka, vilket ökar kraven på åkerinäringen att fortsätta leverera på ett hållbart sätt. Åkerinäringens initiativ, Fair Transport är branschens sätt att synliggöra transporter som utförs hållbart – både när det gäller socialt ansvarstagande, minskad miljöpåverkan och ökad trafiksäkerhet.

Under kvartal två 2020 ökade e-handeln med hela 49 procent och under kvartal tre med 39 procent, jämfört med samma period föregående år. Det som ökat mest är handel av dagligvaror och heminredning.

Den kraftigt ökade efterfrågan har inneburit förändringar för näthandelns leveranser och för konsumenterna har leveransalternativen ökat. För åkerinäringens del gäller det att utveckla sig och hitta smarta lösningar kring transporteffektivisering då den kraftigt ökade näthandeln blir en allt större utmaning.

I kombination med ökade transporter på grund av näthandel står åkerinäringen inför en stor omställning till fossilfria transporter samtidigt som behovet av fler förare ökar. Åkerinäringen behöver 50 000 nya förare de närmaste 10 åren.

För att omställningen av transportsektorn ska vara effektiv krävs både en ökad synlighet och en högre värdering av hållbara leveransalternativ, från råvaruleveranser ända ut till slutkonsument.

Hur många konsumenter vet hur och vem som fraktar sina beställda varor? Konsumentmakten är stor. Medvetenheten och efterfrågan på hållbara transporter behöver öka hos konsumenterna. Först då kommer företagens hållbarhetsarbete att prioriteras högre i beställarled och då kommer omställningstakten att öka.

Fråga efter en Fair Transport nästa gång du gör en beställning.

Carina Ahlfeldt, regionchef Sveriges Åkeriföretag

Carina Jakobsson, ordförande Sveriges Åkeriföretag Gävleborgarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar