Förslaget till Hälsovalshandboken måste dras tillbaka


Liberalerna Gävleborgs Regiongrupp kräver att förslaget till Hälsovalshandbok ska dras tillbaka och arbetas om. Vi anser att regionstyrelsen ska inhämta synpunkter från andra berörda aktörer inom och utom regionen och omarbeta förslaget utifrån de synpunkter som kommer in. Dialog måste föras och synpunkter hämtas in från läkarkåren, sjuksköterskorna, de regiondrivna hälsocentralerna, de privatdrivna hälsocentralerna, patientorganisationer, pensionärernas organisationer och Funktionsrättsrådet

Den styrande majoriteten i Region Gävleborg har under året arbetat med att ta fram en ny hälsovalshandbok. Handboken är det verktyg som används för att reglera hur regionens och andra aktörers hälsocentraler ska bedriva sitt arbete. Avsikten var att den nya hälsovalshandboken skulle fastställas av regionfullmäktige i november, men det tänkta tvådagars fullmäktige blev bara ett halvt, med anledning av pandemin.

Det ger tid till reflektion. Det förslag som har presenterats har fått mycket allvarlig kritik från aktörer utanför regionpolitiken. Framför allt kritiseras de nya regler som gör det möjligt att driva verksamhet på hälsocentraler, utan att specialistutbildade allmänläkare är närvarande. Hälsovalshandboken kräver i nuvarande förslag inte ens att det ska finna någon utbildad distriktssköterska på plats. Samtidigt driver regionen ett arbete för att överföra stora delar av vårdinsatserna på länets sjukhus till den primärvård som ska bedrivas av hälsocentralerna.

Oppositionen har varit mycket tydlig i sin kritik av förslaget, eftersom det är motsägelsefullt. Om man avsiktligt ytterligare drar ner på bemanningen av hälsocentralerna, genom minskade krav på närvaro av specialistutbildad personal, samtidigt som man vill flytta över mer vårdarbete dit – då skjuter man sig i foten.

Men också läkarkåren, sjuksköterskorna, de privatdrivna hälsocentralerna, patientorganisationer, pensionärernas organisationer och många fler har reagerat och framfört mycket tydlig kritik. Under arbetet med förslaget till nya regler i hälsovalshandboken har majoriteten inte aktivt sökt deras synpunkter. Inte ens regionens egna samverkansorgan Pensionärsrådet och Funktionsrättsrådet har haft tillfälle att yttra sig över förslaget.

Liberalerna Gävleborgs Regiongrupp

Hasse Backman (L), regionråd i opposition Region Gävleborgarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar