Ännu ingen andra våg inom omsorgen i Sandviken – så många bekräftade fall finns det


I dagsläget är det två vårdtagare som testat positivt och har covid-19 i hemtjänsten i Sandviken.

– Vi är inte hos någon av dem, så det påverkar oss inte just nu. Vi får bara hoppas att det inte blir många fler, säger Maria Lindkvist, administrativ chef på omsorgsförvaltningen.

C-enheten på Sandvikens sjukhus är fortsatt öppen och finns vid behov. En person som har varit sjuk har befunnit sig där i väntan på en boendeplats, enligt Maria Lindkvist.

– Den sista som var där har varit friskförklarad ett tag, men väntat på korttidsplats.

I början av förra veckan hade omsorgen 18 misstänkta fall av corona, men efter någon dag var det bara åtta stycken, berättar hon.

– Antalet misstänkta går uppåt, men det är inte så många som är sjuka, säger hon.

Vad gäller personalläget är det några sjuka för tillfället, enligt Maria Lindkvist.

– Personalläget är stundom lite ansträngt. Generellt har det varit lite sjukdom sen pandemin kom. Nu är det på uppgång i samhället och det märker vi av hos våra medarbetare.

Hur löser ni det då?

– Med vikarier och ibland med övertid. Det finns enskilda enheter som är hårt drabbade. Jag vet att det är en hemtjänstenhet som har det tufft nu, säger hon.

Det har tagit tid innan personal har kunnat testa sig, vilket borde kunna gå snabbare för vårdpersonal, anser Maria Lindkvist.

– Det är långa väntetider för att komma och ta provet. Man kan vara hemma från jobbet i fyra-fem dagar. Sedan märker vi av restriktionen att familjemedlemmar ska stanna hemma om någon i hemmet är smittad, men där kan ju våra medarbetare bli undantagna, säger hon.

Tillgången till skyddsutrustningen är fortsatt god, men det har genomförts förändringar, enligt Maria Lindkvist.

– Alla medarbetare har haft visir vid ansiktsnära arbete. Där har vi gått över till munskydd i stället för visir, enligt de nya rekommendationerna.

Coronaläget i Sandvikens omsorg

83 personer som tillfrisknat efter konstaterad smitta.

24 omsorgstagare har avlidit.

2 bekräftade fall av covid-19.

2 väntar på provsvar.

8 har symtom, men är inte provtagna.

Siffrorna är från 25 november och gäller vårdtagare. Källa: Omsorgsförvaltningen i Sandvikenarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar