Stora urinmängder och inget foder – åtta kaniner omhändertagna efter kontroll


Åtta kaniner har omhändertagits av Länsstyrelsen Gävleborg efter en kontroll i en bostad i Sandvikens kommun. Anledningen var att kaninerna saknade foder, hade för långa klor och hölls i bristfälliga miljöer med bland annat mycket urin i burarna.

En djurskyddskontroll gjordes av Länsstyrelsen efter att tre anmälningar om missförhållande kommit in.

Vid kontrollen saknades strömaterial i två av burarna och det fanns istället filtar på burgolven. I ett par burar var halva bottenytan täckt av urin och flera av burarna var i behov av rengöring. Varken hö eller halm, som används som bomaterial, eller gnagmaterial fanns. Grovfoder saknades i alla burarna och något annat ätbart till kaninerna, än några enstaka gröna blad i en av burarna, fanns inte.

I och med att kaninerna inte hade något foder i burarna, hade för långa klor, hölls i bristfälliga miljöer med stora mängder urin, som kan verka frätande på tassar och hud bedömdes det nödvändigt att beslutet om omhändertagande av kaninerna skulle gälla omedelbart.

Att kaninerna inte hade tillgång till foder bedömde Länsstyrelsen som allvarligast eftersom det kan leda till både hunger och akuta mag-tarmproblem.

Vid tidigare kontroller fanns inte heller gnagmaterial och resulterade då i ett föreläggande. Länsstyrelsen har tidigare beslagtagit andra djur på adressen och djurägaren har tidigare dömts för djurplågeri.

Nu är de åtta kaninerna som Länsstyrelsen omhändertagit ute till försäljning och några har redan fått nya hem.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar