Regionen efterlyser extrapersonal för arbete med covidpatienter


Vill du göra en insats i vården? frågar Region Gävleborg på hemsidan och vänder sig särskilt till undersköterskor och sjuksköterskor som kan arbeta med covid-19-patienter och biomedicinska analytiker med erfarenhet av arbete med PCR-teknik.

I dagsläget behövs 20-30 personer, som helst kan börja jobba direkt.

– Men det kan förändras snabbt, behovet är helt styrt av hur det faktiska behovet ser ut, säger Eva Lassander.

Anledningen till att regionen söker extrapersonal är en ökad belastning på vården på grund av covid. Dessutom är sjukfrånvaron bland personalen hög. Behovet av extrapersonal sträcker sig över två-tre månader, men kan komma att förlängas.

Redan samma dag som annonsen kom ut, i måndags, hörde ett 20-tal personer av sig.

– Vi hoppas och tror att vi kommer att lyckas hitta personal, säger Eva Lassander.

I våras gjorde regionen en liknande personaljakt och anställde 75 personer av 330 sökande.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar