Pressat läge bland förskolans pedagoger – nu förändras rekommendationen: “Vi förväntas acceptera allt”


I ett brev till tidningen skriver 14 förskolepedagoger om oron de nya bemanningsrutinerna inneburit. Sedan ett par veckor kan kommunens pedagoger flyttas mellan olika förskolor för att lösa bemanningsbrister.

– Då ska vi träffa personal på andra ställen i kommunen. Det går emot Folkhälsomyndighetens restriktioner om att undvika kontakt med personer utöver de på nuvarande arbetet. Vi är rädda, säger en av pedagogerna som vi kallar Lena.

Istället för att flytta pedagoger mellan förskolorna tycker Lena att kommunen behöver begränsa antalet förskoleplatser beroende på hur hög sjukfrånvaron är bland personalen.

– Det är klart att barn ska få träffa barn, men det här är en svår period för alla. Är föräldrar hemma med småsyskon under ett år kan de ha en till hemma när vi har tajt med personal. Har vi vikarier bör de vara på samma förskola hela tiden med samma kollegor, säger Lena.

Hon har själv personer i familjen som ingår i riskgrupper.

– Vi på förskolan är inte immuna, men vi förväntas bara acceptera allt.

Under hösten har Lena och flera av hennes kollegor reagerat på att föräldrar med covid-19 haft tillåtelse från Folkhälsomyndigheten att lämna sina barn på förskolan.

– Vi har som rutin att hämta och lämna utanför. Men föräldrarna till de minsta, eller om barnet är ledsen, behöver ofta bära barnen vilket gör att pedagogerna behöver ta emot. Då blir det närkontakt med föräldern, som alltså kan vara positiv för covid-19, säger Lena som själv råkat ut för föräldrar som snorat och hostat.

Camilla Larsson är verksamhetschef för förskolorna i Gävle kommun.

– Vårt uppdrag är att hålla förskolan öppen så hela samhället kan fungera. Under hösten har det tidvis inte funnits vikarier att tillgå i den utsträckning som vi haft behov av. Det har funnits en oro för att bli smittade i verksamheten och då har man tackat nej till uppdrag.

Utbildning Gävle tittar nu på möjligheten att erbjuda vikariat under en bestämd tidsperiod på en specifik förskola istället.

– Då blir det också en större kontinuitet för oss och barnen.

Samtidigt finns inga planer på att stoppa rutinen att fördela om övrig personal mellan förskolor om behovet uppstår.

– Jag förstår oron till hundra procent. Därför är det viktigt att vi har rutiner när det gäller hämtning och lämning, vilket det finns. Medarbetarna gör ett fantastiskt arbete som varje dag skapar en bra verksamhet för barnen.

Vad har varit den största utmaningen?

– Det är när vi kontaktar vårdnadshavare och beskriver att barnet insjuknat på förskolan. Medarbetare blir ifrågasatta och vårdnadshavarna tycker det är besvärligt att behöva lämna sitt arbete.

Enligt Camilla Larsson ska rutinen vara att överlämningar mellan vårdnadshavare och pedagoger ska ske med avstånd. I de fallen där inte det är möjligt på grund av barnets ålder och sinnestillstånd finns ingen utarbetad rutin.

– Vi har inte hamnat i en sådan situation ännu, men det är klart att vi behöver titta på hur vi då kan göra istället.

Enligt våra uppgifter inträffar de situationerna i verksamheten.

– Då vet inte jag exakt hur man löst det. Vi behöver se över det för att hitta en hållbar lösning  som gör att lämning och hämtning på förskolan blir trygg för barnen, vårdnadshavare och medarbetare.

Under tisdagen presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten nya riktlinjer som ska göra att både förskolepersonal och övrig skolpersonal ska kunna känna sig mer trygga. De innebär att även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma.

– Vi hoppas att rekommendationen kan stilla den oro som vi vet att många lärare och annan personal har känt kring att ta emot barn med covid-19 hos någon i hemmet, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Ingen undersökning har kunnat visa att personal i för- och grundskola har en högre risk att diagnostiseras med covid-19 än andra yrkesgrupper.

Region Gävleborgs smittskyddsläkare Lars Wesslén säger under tisdagsförmiddagen att han och Smittskydd Gävleborg inte har någon annan synpunkt än Folkhälsomyndigheten.

– Jag företräder inga egna åsikter utan följer det Folkhälsomyndigheten säger. Jag är deras ödmjuke tjänare, säger han.

Som en del i arbetet mot smittspridning i Gävle kommun har munskydd köpts in till förskolorna.

– De ska användas i första hand när barn insjuknar när medarbetare behöver vara nära barnet under en längre tid i väntan på vårdnadshavaren. Munskydden ska inte användas i den ordinarie verksamhet, säger Camilla Larsson.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar